Modern Marketing ทีมใหม่ เครื่องมือใหม่ และโลกใบใหม่ของนักการตลาด

by | May 24, 2013
59
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

newWorld

ไปติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงในวงการตลาดตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผ่าน Infographic นี้ที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นทีมงานใหม่ที่ควรมี เครื่องมือใหม่ที่ควรลงทุน และพื้นที่ใหม่ที่ยังซ่อนอยู่และนักการตลาดหลายคนยังไม่เคยเดินทางไปเรียนรู้ทุกซอกมุม

อย่างที่รู้กันดีว่า ในแวดวงการทำการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อรูปแบบในการทำการตลาดเปลี่ยนไปเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงช่องทางในการนำเสนอ รวมไปถึงบทบาทและหน้าที่ของนักการตลาดที่ต้องปรับตัวให้ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการตลาดที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

เว็บไซต์ Exacttarget.com เล่าถึงวิวัฒนาการตลาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ การตลาดในช่วงเริ่มต้น การตลาดแบบดิจิตอล และการตลาดแนวใหม่

“การตลาดในช่วงเริ่มต้น (Age of Advertising)” เป็นการตลาดในยุคที่เทคโนโลยีเพิ่มเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำการตลาด โดยส่วนใหญ่เน้นการนำเสนอโดยใช้รูปแบบที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุ จนมาถึงช่วงที่ 2 คือ “การตลาดแบบดิจิตอล (Digital Marketing)” ที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำการตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเช่นกันอย่าง การทำตลาดผ่านอีเมล เว็บไซต์และ E-commerce จนมาถึงยุคอนาคตหรือยุคของ “การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing)” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำการตลาดที่ความซับซ้อน เรียลไทม์และมีความทันสมัยมากที่สุด เช่น การทำการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในเวลานี้

ถ้าเปรียบโมเดิร์นมาร์เก็ตติงเป็นโลกใหม่ของนักการตลาด ลูกเรือทีมการตลาดที่ควรถูกเลือกขึ้นสู่ยานไปด้วยเพื่อตะลุยดาวดวงใหม่จะประกอบด้วย 4 ตำแหน่งงาน ได้แก่ Social Media Manager ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่มีหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นการดูแลโซเชียลมีเดียเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้บริโภค, Content Specialist ผู้เชี่ยวชาญคอนเทนต์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการนำเสนอเนื้อหาและบทความต่างๆเพื่อใช้ในการทำการตลาด ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความชำนาญด้านการเขียนโดยเฉพาะ

ยังมี Automation Specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานอัตโนมัติที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการการตลาดแบบกระแสหรือ Streamling ในอนาคต และ Marketing Analyst นักวิเคราะห์การตลาดที่มีหน้าที่ติดตามข้อมูล รวมไปถึงสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้สำหรับประเมินและวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ในการทำการตลาดที่กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อได้ลูกเรือแล้ว โลกใหม่บนดินแดนโมเดิร์นมาร์เก็ตติงจะประกอบด้วย 4 พื้นที่หลัก คือ “โซเชียลมีเดีย (Social Media)” ช่องทางสำคัญที่กำลังได้รับความนิยมและมีจุดประสงค์หลักในการใช้งานเพื่อติดต่อและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค “เนื้อหา (Content)” เป็นรูปแบบในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค โดยใช้บทความซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่ามานำเสนอผ่านอีเมล์และบล็อก เพื่อดึงดูดความสนใจ

รวมไปถึง “อุปกรณ์มือถือ (Mobile)” ช่องทางใหม่ในการทำการตลาดที่กำลังเป็นที่นิยมไม่แพ้โซเชียลมีเดีย โดยการทำตลาดผ่านมือถือเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแบรนด์ของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และ “ฐานข้อมูล (Data)” หรือรูปแบบการทำการตลาดที่อาศัยฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ถูกต้องและตรงจุด

เครื่องมือใหม่ที่จะถูกนำมาใช้บนดินแดนใหม่อย่างโมเดิร์นมาร์เก็ตติงคาดว่าจะประกอบด้วย 3 เครื่องมือหลัก ได้แก่ Mobile Marketing, Advance Analytics และ Marketing Automation ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่ผลผลิตทางการตลาดที่ดีกว่าและอัจฉริยะมากกว่า

สามารถศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดได้ในอินโฟกราฟฟิกด้านล่างนี้

modern-marketing-a-bold-new-frontier_519b864d81399
ที่มา: Visual.ly

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters