แปลกแต่จริง! ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเช็คหน้า Home Screen วันนึงเกือบ 100 ครั้ง!

by | January 22, 2014
10
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

เพราะไม่มีใครอยากพลาดข่าวสารการตรวจสอบข่าวสารจากหน้าจอ Homescreen ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

01

จากผลการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าพวกเขาใช้เวลากับ Homescreen มากถึง 26% จากการเวลาการใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งหมด โดย Mobile Posse และ Phoenix Marketing International พบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนมากมีอาการ Fear Of Missing Something (FOMS) ตือกลัวการตกข่าวจนทำให้พวกเขาต้องเปิดหน้าจอ Homescreen อยู่บ่อยครั้ง จนเกือบถึง 100 ครั้งต่อวัน นอกจากนี้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนยังเผยอีกว่าพวกเขาจะมองหา Notification หรือการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันต่างๆ เสมอเมื่อเปิดดูหน้าจอ Homescreen นอกจากนี้ Notification ต่างๆ จะถูกอ่านแทบจะทันทีโดย 1 ใน 3 ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนเผยว่าพวกเขาจะเปิดโทรศัพท์ของพวกเขาในทันทีเมื่อได้ยินเสียงการแจ้งเตือน

และการรับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันต่างๆ ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนนั้นเกิดจากแอพลิเคชันหมวดต่างๆ อย่างน้อยถึง 8 หมวดจาก 14 ประเภทของแอปพลิเคชันในการสำรวจข้อมูล โดย 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามเผยว่าพวกเขานั้นได้เปิดรับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันทุกหมวดในแบบสอบถามดังกล่าว

02

โดยจากผลสำรวจพบว่าการแจ้งเตือนจากสายสนทนา ข้อความ และอีเมลเป็นหมวดที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนนิยมรับการแจ้งเตือนมากที่สุด ขณะเดียวกันโซเชียลเน็ตเวิร์กยังคงเป็นแอปพลิเคชันประเภทที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนต้องการรับการแจ้งเดือน

นอกจากนี้ผลการเก็บข้อมูลของ mBlox ยังมีผลลัพธ์ไปในทิศทางเดียวกันโดย การแจ้งเตือนประเภทประเภท SMS  นั้นเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้สมาร์โฟนได้มากกว่าอีเมลถึง 4 เท่า แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักการตลาดส่วนน้อยที่ประโยชน์จากพฤติกรรม FOMS โดย Forbes Insights และ Adobe ได้รายงานว่ามีนักการตลาดเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่ใช้การแจ้งเตือนเพื่อชักจูงให้ผู้ใช้เข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันของพวกเขา

ที่มา : eMaketer

Tags

I'm an editorial team of thumbsup.in.th, I'm so proud to be a part of this vibrant tech business community!