แนะนำ Jobnisit.com: เว็บไซต์หาตำแหน่งงานและหัวข้องานวิจัยแนวใหม่

by | February 9, 2015
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

joibnisit1

เว็บไซต์หางานในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่มากมาย และมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็เป็นตัวเลือกให้กับทั้งคนที่หางาน และบริษัทที่อยากจะหาบุคคลากรเพื่อมาทำงาน มีทั้งที่เป็นของไทยแท้และจากต่างชาติ สำหรับเว็บไซต์ที่จะแนะนำในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาคือเว็บไซต์หางานที่เป็น Social Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคม สำหรับนิสิตโดยเฉพาะ ในชื่อ Jobnisit.com

สิ่งที่เป็นจุดเด่นของ Jobnisit ที่แตกต่างจากเว็บไซต์หางานทั่วไปก็คือ การคัดกรองคนที่ถูกจัดว่าเป็น “คนพรีเมียม” และ “บริษัทพรีเมียม” ซึ่งก็คือการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษารวมถึงบัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศเท่านั้นที่สามารถใช้บริการจากเว็บไซต์ได้ และสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่เอามาใช้บนเว็บไซต์ ก็คืออัลกอริธึม NisitMatch ที่ทำขึ้นเพื่อจับคู่ทักษะและคุณสมบัติที่นิสิตนักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม่ของแต่ละคน ให้เข้ากับตำแหน่งงานที่กำลังต้องการทักษะและคุณสมบัติเหล่านั้นได้อย่างพอดี ซึ่งเท่ากับว่า เด็กเก่งจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีและเหมาะสมที่สุดทันที  นับเป็นเว็บไซต์หางานเจ้าแรกๆ ในประเทศไทยที่สามารถทำได้

และสิ่งที่ Jobnisit พิเศษกว่าที่อื่นอีกอย่างก็คือ การเปิดพิ้นที่ให้หน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไรสามารถเผยแพร่หัวข้อการวิจัยที่ตนกำลังต้องการลงบนเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตนักศึกษาผู้กำลังต้องการทำวิทยานิพนธ์ ได้รับหัวข้อทีสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริง (อย่างน้อยในระดับบริษัทหรือหน่วยงานนั้น) และบริษัทสามารถได้รับงานวิจัยที่ดีได้ภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการศึกษาและวงการวิจัยได้อย่างมหาศาล

ปัจจุบัน JobNisit มีบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่และบริษัท start-up ที่น่าสนใจ เข้าร่วมโพสต์ตำแหน่งงานรวมกันกว่า 120 แห่งแล้ว และมีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย เข้าร่วมสมัครเพื่อเข้าหางานกับทางเว็บไซต์ และได้ตำแหน่งงานที่สมัครกันไปอย่างมากมายแล้ว

นิสิตที่สนใจ หรือ บริษัทที่อยากจะหาพนักงานใหม่เข่าร่วมงานสามารถเข้ามาหางานได้ที่ jobnisit.com ครับ

เกี่ยวกับ Jobnisit

Jobnisit เป็น Social Enterprise ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2557 โดยมีสมาชิกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ โดยความตั้งใจในการทำ Jobnisit ของทีมมี 2 อย่างคือ เพื่อที่จะให้โอกาสแก่นิสิตนักศึกษาคุณภาพดีที่เพิ่งจบการศึกษาสามารถเข้ามาหาตำแหน่งงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตนได้ และอยากจะช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยด้วย

Bank - Editor-in-Chief, ex-Content Manager, ex-Software Tester, Apple Fan, IT & Social Media News Junkie, the author of IT Books (Google Plus, iPhone 4S, 5, 5s/5c, iPad, iPhoneography). "Think, then do... not think then left"

One thought on “แนะนำ Jobnisit.com: เว็บไซต์หาตำแหน่งงานและหัวข้องานวิจัยแนวใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *