Facebook-Twitter-Google-Microsoft คุมเข้ม “Hate Speech”

by | June 1, 2016
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

 

education_image1.jpg.800x600_q96

4 บริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตลงนามในกฎใหม่ของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุให้บริษัทต้องลบข้อความที่มีเนื้อหารุนแรงหรือ Hate Speech ออกจากระบบภายใน 24 ชั่วโมงแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้เกิดกฎใหม่ดังกล่าวมาจากการรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางเข้าสู่สหภาพยุโรปนั่นเอง โดยในขณะนี้ ผู้ลี้ภัยได้สร้างปัญหาให้ประเทศในสหภาพยุโรปหลายด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ จนทำให้ชาวเมืองเริ่มแสดงความรู้สึกในเชิงลบผ่านโซเชียลมีเดีย จนหน่วยงานภาครัฐต้องหามาตรการป้องกัน ก่อนจะเกิดเป็นดราม่าระหว่างชาวเมืองกับผู้ลี้ภัยนั่นเอง

โดยทาง Facebook และ Twitter นอกจากการเซ็นต์สัญญานี้กับ EU แล้ว ทางบริษัทก็ได้ประกาศมาตรฐานของตนเองในการจัดการกับ Hate Speech ออกมาด้วย ได้แก่

– การให้คำมั่นสัญญาว่าจะตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการพบข้อความที่มีเนื้อหารุนแรง และจะลบออกจากระบบภายใน 24 ชั่วโมง

– การแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า เหตุที่ข้อความถูกแบนออกจากระบบของบริษัทนั้นเป็นเพราะสาเหตุใด

– อบรมพนักงานเพื่อให้พวกเขาค้นหา Hate Speech บนออนไลน์ได้ดีขึ้น

ขณะที่คณะกรรมการสหภาพยุโรปมองว่า การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เป็นตัวกระตุ้นให้ภาครัฐต้องหามาตรการจัดการกับ Hate Speech อย่างจริงจัง ซึ่งโชคไม่ดีที่กลุ่มก่อการร้ายมักจะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสาร และโน้มน้าวกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเป็นสาวก

ที่มา telegraph

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *