ปัญหาโลกยุคใหม่ สร้างบุคลากรที่มี Digital Skill ไม่ทันต่อความต้องการ

by | June 15, 2016
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

SWRREC0K3A

ภาคธุรกิจหลายประเทศออกโรงเตือนรัฐบาลประเทศตนเองกันแล้ว หลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มี Digital Skill  โดยล่าสุดคือประเทศอังกฤษที่พบว่า ในแรงงานวัยผู้ใหญ่นั้นมีมากถึง 12.6 ล้านคนที่ขาดทักษะดังกล่าว ในขณะที่มี 5.8 ล้านคนไม่เคยใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลย

ทั้งนี้ แม้ว่าจะไม่มีการให้คำจำกัดความของคำว่า Digital Skill อย่างตรงตัว แต่ก็หมายความรวม ๆ ถึงการมีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดิจิทัลในการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ต ไปจนถึงความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้ และสามารถเข้าใจ – เลือกทำในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อตนเองบนโลกออนไลน์ เช่น การไม่หลงกลเทคนิคฟิชชิ่ง   การไม่โพสต์คอนเทนต์ที่เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น ฯลฯ

โดยภาพรวมของปัญหาด้านไอทีในอังกฤษนั้น พบว่าอยู่ในภาคการศึกษาเป็นสำคัญ เช่น เครื่องมือในการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ (22 เปอร์เซ็นต์) หรือคุณครูที่มีวุฒิการศึกษาและสามารถสอนในเรื่องไอทีได้มีเพียง 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอังกฤษต้องการแรงงานที่มีทักษะด้าน Digital Skill อีกราว 74,500 ตำแหน่งภายในปี 2017

การขาดแรงงานที่มี Digital Skill ยังทำให้อังกฤษสูญเสียโอกาสในภาคธุรกิจคิดเป็นมูลค่าราว 63,000 พันล้านปอนด์ต่อปีด้วย

ขณะที่อีกหลายประเทศที่แรงงานด้านไอทีกำลังขาดแคลนและเป็นปัญหาก็คือ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก และมีความพร้อมด้านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปริมาณสูง แต่ด้วยปัญหาค่าแรงที่ต่ำ และการเรียนการสอนที่ไม่มีการใช้งานจริง ทำให้แรงงานในประเทศอินโดนีเซียไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และนักลงทุนต่างชาติได้ ส่งผลให้หลายบริษัทเลือกมาจ้างทีมวิศวกรจากเมืองไทยเป็นแกนหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบุกตลาดอินโดนีเซียแทน

ที่มา BBC, Reuters

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *