หนังสือพิมพ์บ้านเมืองประกาศเตรียมปิดตัวหลังตีพิมพ์กว่า 44 ปี

by | December 1, 2016
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

banmuang

ปีนี้ถือเป็นปีที่มีข่าวร้ายของวงการสิ่งพิมพ์ในไทย เพราะมีการประกาศปิดตัวมากมายหลายหัวทั้งนิตยสารและล่าสุด บ้านเมือง หนังสือพิมพ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 44 ปี ก็ประกาศปิดตัวด้วยสาเหตุเกี่ยวกับการเข้ามาของสื่อใหม่และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ได้ออกประกาศการปิดตัวหลังเริ่มเผยแพร่ข่าวสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 พร้อมกับการประกาศเลิกจ้างพนักงานในบริษัททุกคน โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องจากรูปแบบในการดำเนินการธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีสื่อชนิดใหม่ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทำให้การคงอยู่ของหนังสือพิมพ์เป็นไปได้อย่างยากลำบาก ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย

ทางผู้บริหารของบริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด ได้พยายามประคับประคองการดำเนินธุรกิจให้คงอยู่อย่างสุดความสามารถมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ก็มิอาจทนต่อสภาวการณ์ในสภาวะปัจจุบันได้ จึงได้ตัดสินใจจะหยุดการผลิตหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ทางผู้บริหารรู้สึกขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมทุกข์และสุขด้วยกันตลอดมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน วันนี้เป็นอีกวันที่ตัดสินใจอย่างยากลำบากที่สุด แต่เพื่อให้ทางผู้บริหารและบริษัทฯ สามารถดูแลพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย จึงขอประกาศเพื่อเป็นอันทราบกัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

การปรับตัวจากกระแสของสื่อรูปแบบใหม่ไม่ทัน กับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่จริงๆ แล้วเป็นมาสักพักใหญ่ๆ ให้ปรับตัว ใครที่ปรับตัวคือผู้ที่รอดในวันนี้ ใครที่ไม่ปรับตัวก็ได้แค่นับถอยหลังแล้วรอให้ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น คิดว่าจะยังไม่ใช่รายสุดท้าย แต่จะมีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ทางเดียวที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ คือต้องรู้ว่าคนอยู่ที่ไหน คนชอบอะไร และจะปรับอย่างไรให้ธุรกิจของเราเข้ากับกลุ่มที่เราต้องการมากที่สุด

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters