มาอ่านผลสำรวจรสนิยมการเสพ Content ของ BabyBoomer กับ Millennial ในอเมริกากัน

by | January 4, 2017
1
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

pexels-photo-95364

เริ่มต้นปีใหม่ปีระกาได้ไม่ทันไร ก็มีการเผยผลการสำรวจชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดจาก Olapic ออกมาแล้ว และเราอยากนำมาฝากท่านผู้อ่าน เพราะมันเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริโภคคอนเทนต์ของคนสองกลุ่มอย่าง กลุ่ม Baby Boomer กับกลุ่ม Millennial ที่ค่อนข้างจะตรงทีเดียว ซึ่งน่าจะช่วยให้การพัฒนาคอนเทนต์เพื่อผู้บริโภคนั้นทำได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

โดยการทำแบบสอบถามครั้งนี้ได้เจาะกลุ่มผู้บริโภคอเมริกันจำนวน 1,000 คนที่มีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อใจของผู้บริโภค (Consumer Trust Survey) ในแบรนด์สินค้าต่างๆ และพบว่า ในประเด็นเรื่องแพลตฟอร์ม Social Media ที่ใช้ในการพูดถึงแบรนด์ต่างๆ นั้น กลุ่ม Baby Boomer ถึง 90% นิยมโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนกลุ่ม Millennial นั้นค่อนข้างหลากหลาย แต่ที่นิยมสูงสุดน่าจะเป็น Instagram ที่ 25%

ต่อมาในเรื่องการติด Hashtag แบรนด์ต่างๆ นั้น พบว่า 50% ของกลุ่ม Baby Boomer ไม่ติด Hashtag แบรนด์ ส่วนกลุ่ม Millennial กลับมีถึง 54% ที่ติด Hashtag แบรนด์ไปกับโพสต์ ซึ่งเหตุผลที่ใช้ก็เพื่อต้องการให้เพื่อนๆ บน Social Media และตัวแบรนด์เองรับรู้ถึงความชอบของตนเอง

ส่วนเรื่องของความเชื่อถือในแบรนด์นั้นพบว่า กลุ่ม Baby Boomer มีความเชื่อถือใน UGC (User-generated content) เพียง 36% ซึ่งต่ำกว่ากลุ่ม Millennial ที่อยู่ที่ 47%

อย่างไรก็ดี เมื่อมองในภาพรวมนั้นพบว่า 76% ของผู้ตอบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Baby Boomer และ Millennial ต่างให้ความเชื่อถือกับโพสต์ (เกี่ยวกับสินค้าและบริการ) ของผู้บริโภคด้วยกันเองมากกว่าจะเชื่อถือคอนเทนต์ที่มาจากแบรนด์ทั้งสิ้น

ส่วนตัวผู้เขียนเองมองว่าหลายๆ ข้อที่ได้จากการสำรวจนั้นค่อนข้างตรงกับการใช้งานของผู้บริโภคในไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์ม หรือการใช้ Hashtag ซึ่งตัวเลขนี้น่าจะทำให้สังคมเรามีความเข้าใจในการใช้งานที่แตกต่างกันของคนสองกลุ่ม และการผลิตคอนเทนต์ให้ตรงใจผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง

ที่มา: Adweek

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)