pony-ma-tencent-300×203

by | January 5, 2017

Ma “Pony” Huateng ผู้นั่งเก้าอี้ CEO ใหญ่ Tencent

ม้ามืดเป็นสิ่งที่หลายคนอยากเป็น แต่ข่าวม้ามืดจะทำให้คุณอยากอ่าน!!!