Amway เปิดผลสำรวจ คนไทยอยากเป็นนายตัวเองสูงระดับโลก

by | February 28, 2017
1
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Amway เปิดผลวิจัยพบคนไทยมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นเจ้าของธุรกิจสูงติดอันดับโลก คาดส่งผลดีต่อธุรกิจเครือข่าย พร้อมเปิดเหตุผลหลักที่ทำให้คนไทยสนใจเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือการอยากเป็นนายตัวเอง สูงถึง 71%

โดยการวิจัยเรื่อง “Amway Global Entrepreneurship report 2016” ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ที่ผ่านมา จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 50,861 คน จาก 45 ประเทศ พบว่า เหตุผลที่ทำให้คนไทยต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองนั้นมาจากการอยากเป็น “นายตัวเอง” สูงเป็นอันด้บหนึ่งเลยทีเดียว

นอกจากนี้ การสำรวจของแอมเวย์ยังพบว่า คนไทยมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเจ้าของธุรกิจในระดับสูงถึง 77 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแม้จะต่ำกว่าตัวเลขของภูมิภาคที่ 80 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา อาจารย์ประจำสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “คนไทยและคนเอเชียมีความต้องการที่จะเริ่มทำธุรกิจสูงกว่านานาชาติ โดยมองว่าทัศนคติเชิงบวกในการเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจของคนไทยที่อายุน้อยกว่า 35 ปีหรือคนรุ่นใหม่นั้น น่าจะเกิดจากการยอมรับและปรับใช้นโยบายของรัฐบาล หรือไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งรัฐบาลต้องการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการลงทุนที่จะทำให้องค์กรมีการเติบโต สามารถสร้างประโยชน์ได้สูง ทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมอีกมาก เช่น เงินทุนสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพโดยธนาคารของรัฐ มีการให้ทุนจากองค์กรเอกชนต่างชาติ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกลุ่มSMEs และโครงการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพประเทศไทย เป็นต้น”

“ธุรกิจเครือข่ายเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าจับตามองเช่นกัน เนื่องจากผลวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีความเชื่อในศักยภาพการเป็นเจ้าของธุรกิจค่อนข้างสูงกว่านานาชาติแล้ว คนไทยยังมีการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้ในชีวิต ประจำวันค่อนข้างมาก จึงทำให้ธุรกิจเครือข่ายที่อาศัยการติดต่อพุดคุยสามารถทำได้ในกลุ่มที่กว้างขวางยิ่งขึ้นและเร็วขึ้น รวมทั้งมีโอกาสเติบโตสูงตามแนวโน้มในอนาคต” ผศ.ดร. ธนพล กล่าว

 

ด้านนายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากแนวโน้มการเติบโตของความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง ซึ่งสอดรับกับแนวคิดธุรกิจแอมเวย์ในการสร้างอาชีพให้ผู้คนได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง ด้วยการลงทุนต่ำ ความเสี่ยงน้อย และมีการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง แอมเวย์จึงมั่นใจในอนาคตของธุรกิจแอมเวย์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมสามารถผลักดันให้คนไทยที่ยึด‘นักธุรกิจแอมเวย์’ เป็นอาชีพ ไม่ว่าจะอาชีพหลักหรือเพียงรายได้เสริม ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนผู้ประสบความสำเร็จเป็นสองเท่าใน 7 ปีข้างหน้านี้”

 

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)