อินทัชเดินหน้าธุรกิจ VC ตั้งเป้า 200 ล้าน พร้อมแจงกำไรลด 21% เหตุ AIS ค่าใช้จ่ายสูง ThaiCom รายได้ลด

by | February 22, 2017
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+
อินทัชตั้งเป้า 2560 ปีแห่งการเชื่อมต่อไทยเพื่อการเติบโตยั่งยืน เล็งลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่ม เสริมแกร่งด้านการเป็น VC ด้วยงบประมาณ 200 ล้าน รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ในวงการดิจิทัล เซอร์วิส IoT และ Big Data ชี้ AIS และ Thaicom ยังเติบโตได้ดี แม้จะมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะบริษัทด้านการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ เป้าหมายหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ คือการสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว และหนึ่งในกลยุทธ์ของเราก็คือการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับสังคม และผู้ถือหุ้นได้
โดยในปีนี้ อินทัชจะมุ่งพัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิด  “CONNECTING THAIS FOR SUSTAINABLE GROWTH” หรือก็คือการเชื่อมต่อไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะทำงานผสานกันในสามส่วน ได้แก่
  • การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น: มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ และการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น  ด้Œวยการลงทุนและบริหารงานในธุรกิจโทรคมนาคม สื่่อ และเทคโนโลยี
  • การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจและผู้บริโภค: โดยบริษัทจะแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่‹ๆ ในธุรกิจโทรคมนาคม สื่่อ และเทคโนโลยี อย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการตั้งงบในการศึกษาวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ 250 ล้านบาท หาโอกาสลงทุนในดิจิทัล เซอร์วิส IoT และบิ๊ก ดาต้า
  • การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ภาคชุมชน โดยการให้การสนับสนุน ส่งเสริม สร้Œางคุณค่า และการมีประโยชน์ร่วมกันระหว่าง‹องค์กรธุรกิจ สังคม และผู้Œมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals – SDGs)
ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2559 อินทัชมีผลกำไรลดลงจากปีก่อน 21 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 12,708 ล้านบาท จากเดิมในปี 2558 อยู่ที่ 16,078 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการที่เอไอเอสมีต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากต้องจ่ายค่าสัมปทานให้กับภาครัฐ ขณะที่ไทยคมมีรายได้ลดลง 

“จริง ๆ กำไรน่าจะติดลบมากกว่านี้ ซึ่งเราเลยดีใจที่ เราทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้” นายฟิลิปกล่าว

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว นายฟิลิปกล่าวว่า อินทัชยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกำหนดนโยบายเงินปันผล นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาอินทัชออกจากการลงทุนไป 2 โครงการ โดยได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 20 รวมทั้งมีการพิจารณาโครงการใหม่ 4 โครงการ เป็นโครงการที่สำเร็จแล้ว 2 โครงการ คือ Wongnai และ Social Nation และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 2 โครงการด้วย (ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้)
สำหรับเป้าหมายการลงทุนในปีนี้ นายฟิลิประบุว่า คือการลงทุนภายใต้งบประมาณ 200 ล้านบาท แต่ก็ต้องยอมรับว่า การเป็น VC เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง แต่ในจุดของอินทัชนั้น ยังสามารถบริหารจัดการได้ดี และยังทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของการนำเสนอไอเดียที่อินทัชสนใจร่วมลงทุนนั้น นายฟิลิประบุว่า อยากให้มองไอเดียที่เป็น Original Thai มากขึ้น เพราะที่ผ่านมามีการนำเสนอไอเดียที่คล้ายกับธุรกิจในซิลิคอนวัลเลย์ออกมาค่อนข้างมาก ซึ่งบางอย่างอาจยังไม่สามารถประยุกต์ได้กับสังคมไทย
นอกจากการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้แล้ว อินทัชยังมีแผนจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแอปพลิเคชันด้านสาธารณสุข หรือการเปิดตัวฟาร์มสุข ที่มีการนำ IoT เข้ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ

ขณะที่ในส่วนของรางวัลและการรับรองต่าง ๆ ปี 2559 เป็นปีที่บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ

– รางวัล “สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน” และ “หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

– รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน SET AWARDS 2015
– รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards 2015 และรางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2015 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
– รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Award) ประจำปี 2558/2559 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association หรือ IAA)
– รางวัล “Investor’s Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
– รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2016”
– รางวัลหุ้นยั่งยืน จากงาน SET Sustainability Awards 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)