Forrester เผยตัวเลขค้าปลีก US ทะลุ 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐได้เพราะสมาร์ทโฟนช่วย

by | February 21, 2017
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

แม้ว่าตลาด E-Commerce จะโตเท่าไร แต่มูลค่าของค้าปลีกก็ยังสูงกว่ามากอยู่ดี ตัวเลขนี้ไม่เฉพาะในไทย แต่ในสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน โดยในปีที่่ผ่านมา ตัวเลขค้าออนไลน์ของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 354,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12,403,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายของร้านค้าปลีกนั้นทะลุขึ้นไปกว่า 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 157 ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียว

แต่ในความใหญ่โตของตัวเลขนั้น ยังมีความน่าสนใจบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่ โดยรายงานจาก Forrester Research พบว่า เม็ดเงินที่ไหลจากกระเป๋านักช้อปของสหรัฐอเมริกาส่งเข้าร้านค้าปลีกนั้นได้ความช่วยเหลือจากสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตในการค้นหาข้อมูลอยู่พอสมควร หรือคิดเป็นมูลค่าที่สื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยไว้ประมาณ 1 – 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว

อย่างไรก็ดี ตัวเลขของ Forrester เมื่อเทียบกับบริษัท Deloitte ที่ประเมินว่า สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสูงถึง 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว ซึ่งค่อนข้างจะห่างกันพอสมควร

จากตัวเลขดังกล่าวเผยให้เห็นถึงอานุภาพของสมาร์ทโฟนในมือผู้บริโภคที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเปิดตัวสินค้าหรือบริการของตนเองในประเทศที่ประชากรมีการใช้งานสมาร์ทโฟนในระดับสูง (ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 80%) ซึ่งรูปแบบของการกระตุ้นให้ประชาชนซื้อสมาร์ทโฟนของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไปตามสภาพตลาด แต่ก็มีหลายประเทศแล้ว ที่มีการคาดการณ์กันว่า เมื่อใดที่ประชากรในประเทศจะครอบครองสมาร์ทโฟน 100% ยกตัวอย่างเช่น อังกฤษ มีการคาดการณ์แล้วว่าในปี 2020 ชาวอังกฤษทุกคนจะมีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง
นอกจากนี้การสำรวจของ Deloitte ยังพบว่า ภายในปี 2020 อุปกรณ์โมบายล์จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจค้าปลีก โดยจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้านั้น ๆ ถึง 50% เลยทีเดียว และกว่าที่ปี 2020 จะมาถึง จะมีการปรับฟังก์ชันการทำงานในตัวสมาร์ทโฟนเพื่อให้รองรับกับการเป็นเพื่อนคู่ใจในการช้อปปิ้งของมนุษย์ใน 3 ด้านได้แก่
  • User Identification
  • Mobile Payments
  • การเป็น Portal สำหรับให้บริการลูกค้า

ที่มา: Marketingland

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)

One thought on “Forrester เผยตัวเลขค้าปลีก US ทะลุ 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐได้เพราะสมาร์ทโฟนช่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *