สำรวจพบ ความเชื่อมั่นในโฆษณาเพิ่มขึ้น 11%

by | April 7, 2017
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

“Trust in advertisements” หรือความเชื่อมั่นในโฆษณานั้นเป็นเรื่องที่นักการตลาดทั่วโลกศึกษากันมานาน ล่าสุดการสำรวจความเห็นผู้ชม ผู้อ่าน และผู้ฟังโฆษณาพบว่ากลุ่มที่มองว่าโฆษณาวันนี้ “เชื่อถือได้” มีจำนวนเพิ่มขึ้น 11% จากตัวเลขที่เคยมีการสรุปไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ผลสำรวจนี้มาจาก YouGov ซึ่งดำเนินการวิจัยช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สถิติที่สรุปได้คือ 61% ของผู้บริโภคที่ได้เห็นโฆษณาในรอบ 1 เดือนยอมรับว่าเชื่อถือในโฆษณาที่ตัวเองได้เห็น ได้อ่าน และได้ฟังเบ็ดเสร็จแล้ว ตัวเลขนี้คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 11% จากตัวเลขในเดือนมีนาคม 2014 ซึ่งสำนัก eMarketer เคยสำรวจไว้

ไม่เพียงรู้สึกว่าเชื่อถือได้ ผู้บริโภคยังรู้สึกว่าโฆษณาที่ตัวเองได้เห็นนั้นมีความจริงใจหรือ honest ด้วย

การสำรวจพบว่า 72% ของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มองโฆษณาที่ได้เห็นว่าเป็นโฆษณาที่มีความจริงใจ สัดส่วนเกิน 2 ใน 3 นี้ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 16% เมื่อเทียบกับสถิติปี 2014

อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือและความจริงใจเหล่านี้จะวัดผลได้มากเมื่ออยู่บนสื่อดั้งเดิมอย่างสิ่งพิมพ์และทีวี จุดนี้เห็นได้ชัดจากการสำรวจของบริษัท MarketingSherpa ซึ่งสรุปไว้เมื่อตุลาคมปีที่แล้ว ว่าสื่อดิจิทัลมีคะแนนความน่าเชื่อถือน้อยกว่า โดยสื่อสิ่งพิมพ์มีคะแนนความน่าเชื่อถือมากที่สุด 80% ของกลุ่มตัวอย่างรองลงมาคือสื่อ TV ขณะที่แบนเนอร์โฆษณาออนไลน์นั้นได้รับความเชื่อถือน้อยที่สุด คือ 39% ของกลุ่มตัวอย่าง

แบนเนอร์โฆษณาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เชื่อถือนี้ รวมตั้งแต่แบนเนอร์ที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปจนถึงอุปกรณ์พกพา ผลสำรวจนี้ตอกย้ำว่าแบนเนอร์อาจไม่ใช่รูปแบบโฆษณาที่นักการตลาดควรทำอีกต่อไป

ที่มา: : MarketingDive

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *