สำรวจพบ “นักเขียนภาคเช้า” ผิดพลาดน้อยกว่า “นักเขียนกลางคืน”

by | April 18, 2017
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

คนทำงานจำนวนไม่น้อยนิยมทำงานตอนกลางคืน โดยบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีสมาธิและสมองแล่นเป็นพิเศษ แต่การสำรวจกลับชี้ว่างานของนักเขียนภาคกลางคืนนั้นมีข้อผิดพลาดมากกว่า โดยเฉพาะข้อผิดพลาดบนบทความออนไลน์ที่กลุ่มนักเขียนกลางคืนมีตัวเลขค่าเฉลี่ยที่สูงกว่านักเขียนภาคเช้าอย่างเห็นได้ชัด

นักเขียนภาคกลางคืนที่ทำงานช่วง 4 ทุ่มถึงตี 2 นั้นถูกเรียกว่านกฮูกกลางคืนในการสำรวจนี้ ขณะที่นักเขียนกลุ่มที่เขียนงานตี 4 ถึง 8 โมงเช้า ถูกเรียกว่านกตื่นเช้าซึ่งจะสามารถคว้าเจ้าหนอนได้ดีกว่า

ผู้ที่ทำสำรวจนี้คือ Grammarly ซึ่งวิเคราะห์ทั้งอีเมล โพสต์โซเชียลมีเดีย และบทความจากบล็อกต่างๆ โดยนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างข้อความที่ถูกเขียนในแต่ละช่วงเวลา เบื้องต้นพบว่านักเขียนภาคเช้าเขียนผิดเฉลี่ย 13.8 จุดต่อ 100 คำ น้อยกว่านักเขียนภาคกลางคืนที่เขียนผิด 17 จุดต่อ 100 คำ

สถิติค่าเฉลี่ยคำผิดเหล่านี้ถูกยกว่าเป็น Online Mistake Average ซึ่งแบ่งออกเป็นค่าเฉลี่ยคำผิดบนอีเมล โพสต์โซเชียล และบล็อก จุดนี้โพสต์โซเชียลครองแชมป์ประเภทงานเขียนออนไลน์ที่มีคำผิดเยอะที่สุด

บทความออนไลน์ที่มีคำผิดมากรองลงมาคืออีเมล และบล็อกโพสต์นั้นมีคำผิดเฉลี่ยน้อยที่สุด

ที่มา: PR Daily

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters