นักการตลาด 21% หั่นทิ้งงบค่าโฆษณาหากไม่ปลื้มระบบวัดผล

by | May 1, 2018
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

การสำรวจล่าสุดพบนักโฆษณาวันนี้ไม่ยอมทนอีกต่อไป เพราะเกือบ 1 ใน 5 หรือ 21% ระบุว่าจะตัดสินใจดึงงบโฆษณากลับมาหากพบว่าแพลตฟอร์มใดมีระบบวัดผลดิจิทัลที่ไร้คุณภาพ ตอกย้ำว่าระบบวัดผลคือเครื่องมือทรงพลังที่นักโฆษณายึดมั่นในนาทีนี้

การสำรวจของ CMO Council สภาผู้บริหารด้านการตลาดพบว่า 95% ของผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดที่สำรวจในรายงานฉบับใหม่ เชื่อว่าสื่อดิจิทัลจะมีความเชื่อถือได้มากขึ้น โดยสื่อดิจิทัลใดที่มอบรายงานซึ่งไม่ถูกต้อง น่าสงสัย หรือผิดพลาด จะทำให้นักการตลาด 21% ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของตัวเอง

รายงานจาก Marketing Dive พบว่า นอกจากจะดึงค่าโฆษณากลับมาทันทีหากระบบวัดผลดิจิทัลไร้คุณภาพ นักโฆษณากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เพิ่มการตรวจสอบบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Google และ Facebook

ตัวเลขเหล่านี้ถูกระบุชัดในรายงานเรื่อง Engage at Every Stage: An Investigation of Video Activation ซึ่งสภา CMO Council ดำเนินการร่วมกับบริษัท ViralGains ซึ่งพบด้วยว่า 70% ของผู้บริหารแบรนด์ยอมรับเรื่องหัวข้อข่าวเชิงลบส่งผลกระทบต่องบประมาณซื้อสื่อนั้น

การสำรวจนี้พบว่านักการตลาดยังสงสัยเรื่องมาตรฐานความสามารถในการเห็นโฆษณา ซึ่งมีเพียง 3% เท่านั้นที่เห็นพ้องกับคำจำกัดความของ Media Rating Council ที่ระบุว่า viewability มีสูตรคือ 50% ของเนื้อหาที่เล่นเป็นเวลา 2 วินาทีติดต่อกัน ซึ่งจะคำนวณแม้ผู้ชมจะปิดเสียงก็ตาม

ในกลุ่มผู้ที่เห็นด้วยกับมาตรฐานนี้ ราว 30% กล่าวว่าการเห็นด้วยนี้เป็นเพียงเพราะไม่มีวิธีการคำนวณที่ดีกว่านี้

73% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการข้อมูลการชมและการมีส่วนร่วมที่โปร่งใสมากขึ้น ขณะที่ 45% ต้องการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ และ 40% ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมตามผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มตัวอย่างหลายคนรายงานว่ามีแผนเพิ่มการลงทุนในโฆษณาวิดีโอออนไลน์ ซึ่ง 28% เชื่อว่ามีความสำคัญมากกว่าการลงทุนด้านสื่ออื่น ขณะที่ 40% กล่าวว่ามีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด 95% วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในวิดีโอดิจิทัลตลอดปีนี้ 2018 และเกือบครึ่งหนึ่งจะเพิ่มการใช้จ่ายขึ้นไปอีก 25%

ที่มา: : MarketingDive

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *