ETDA, DBD และสมาคมอีคอมเมิร์ซประเทศไทย จับมือจัด Thailand Online Mega Sale 2015 กระตุ้นเศรษฐกิจ

ถือเป็นความร่วมมือกันในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ที่น่าสนใจ โดยทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ … Continue reading

Unilever ประกาศบริษัทผู้ดูแลและวางแผนสื่อทั่วโลก และในไทยยังคงเป็น Mindshare

Unilever ประกาศบริษัทที่จะมาดูแลด้านการวางแผนสื่อล่าสุด ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมในเอชียมากนัก หลักๆ … Continue reading