ป้ายคำ: around

  • ประมวลพฤติกรรมชาว Netflix ทั่วโลก

    by | February 29, 2016

    ชื่อบริการวิดีโอออนไลน์อย่าง Netflix นั้นเป็นที่สนใจของทุกฝ่ายในวงการสื่อออนไลน์นับตั้งแต่การประกาศกลางเวทีงาน Consumer Electronics Show เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ว่าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้บริการจาก 60 ประเทศเป็น 130 ประเทศแบบก้าวกระโดด ล่าสุดในงาน Mobile World Congress ผู้บริหาร Netflix เปิดเผยหลายสถิติที่น่าสนใจ รวมถึงอีกหลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการชมของชาว Netflix ไว้อย่างน่าทึ่ง