ป้ายคำ: contract

  • ขอสู้เบอร์ 1…Verizon ขายเครื่องไม่พ่วงสัญญาบ้างแล้ว!!!

    by | April 9, 2011

    หลังจาก AT&T เข้าซื้อ T-Mobile ทำให้ความเข้มแข็งของการเป็นหมายเลข 1 ของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นมากขึ้นไปอีก แต่อีกหนึ่งยักษ์อย่าง Verizon ก็ไม่ยอมที่อยู่เฉยๆ ล่าสุดประกาศขายเครื่องแบบไม่ติดสัญญา เพื่อขยายทางเลือกให้แก่ลูกค้า และเป็นอีกกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าอีกทางหนึ่ง…