ป้ายคำ: Corporate Venture Capital

  • แสนสิริเปิดตัว “SIRI Venture” VC ด้าน PropTech รายแรกของไทย

    by | February 3, 2017

    ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตามองของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อยักษ์ใหญ่ของวงการอย่าง แสนสิริ (SIRI) เปิดตัว SIRI Venture บริษัทร่วมทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital เพื่อทำการวิจัย และลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้าน Property Technology อย่างเต็มรูปแบบรายแรกของไทย โดยในงานมีธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมสนับสนุนในฐานะผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและสตาร์ทอัป รวมถึงกลุ่ม FinTech เข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ด้วย