ป้ายคำ: Deep learning

  • Baidu เปิดตัวแชทบอท A.I. ด้านสุขภาพ “Melody”

    by | December 1, 2016

    ทุกวันนี้เราอาจได้ยินข่าวคราวการพัฒนาแชทบอทขึ้นใช้งานในด้านต่างๆ จากสื่อตะวันตกเป็นหลัก ทั้งแชทบอทที่ช่วยในการซื้อขายสินค้า แชทบอทด้าน Customer Service ฯลฯ แต่หากหันมาดูฝั่งโลกตะวันออกก็บอกได้ว่าไม่น้อยหน้า เพราะ Baidu บริษัทยักษ์ใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เปิดตัวแชทบอทของตัวเองที่สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมช่วยแพทย์วินิจฉัยอาการของโรคได้แล้วเช่นกัน

  • เกษตรกรฟาร์มแตงกวาญี่ปุ่นดึง Machine Learning ช่วยคัดแยกผลผลิต

    by | October 1, 2016

    ต้องบอกว่าเป็นความพยายามที่น่ายกย่อง กับทายาทฟาร์มแตงกวาญี่ปุ่น “มาโกโตะ โคอิเคะ” (Makoto Koike) ที่นำเอาเทคโนโลยี Machine Learning ของ Google อย่าง TensorFlow มาใช้ในการคัดแยกผลผลิตแตงกวาญี่ปุ่นของทางฟาร์มได้เป็นผลสำเร็จ ทั้งๆ ที่ตัวเขานั้นไม่เคยสัมผัสมันมาก่อนเลย