ป้ายคำ: goldman sachs

  • Goldman Sachs คาด eCommerce จีนทะลุ 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในอีก 4 ปี

    by | March 7, 2017

    Goldman Sachs คาดการณ์ตลาด eCommerce จีนแผ่นดินใหญ่จะมีมูลค่าทะลุ 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 59 ล้านล้านบาทภายในปี ค.ศ. 2020 หรือเท่ากับว่าตลอด 4 ปีนี้ การค้าออนไลน์ของจีนจะเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่อง

  • คอนเฟิร์มแล้ว! Facebook เพิ่มทุนอีก 1,500ล้านเหรียญ

    by | January 23, 2011

    ข่าวการร่วมทุนระหว่าง Facebook กับ Goldman Sachs ยังฮอทอย่างต่อเนื่องค่ะ?ตอนนี้ Facebook ได้ออกมาประกาศแล้วว่า Goldman Sachs และ Digital Sky Technologies ได้ร่วมทุนกับ Facebook เป็นจำนวน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 45,000 ล้านบาท) การลงทุนครั้งนี้ทำให้การประเมินมูลค่ารวมของ Facebook เพิ่มขึ้นเป็น 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.5 ?ล้านล้านบาท)!! บริษัทยืนยันการยื่นรายงานทางการเงินสู่สาธารณะ ที่จะมีภายในเมษา 2012 เนื่องจากกฏระเบียบข้อบังคับระบุไว้ ว่าหากบริษัทใดที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 499 คน บริษัทนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินสู่สาธารณะ และส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส ซึ่ง Facebook คาดว่าจะมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกิน 500 รายภายในปีนี้