ป้ายคำ: Jobnisit

  • แนะนำ Jobnisit.com: เว็บไซต์หาตำแหน่งงานและหัวข้องานวิจัยแนวใหม่

    by | February 9, 2015

    เว็บไซต์หางานในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่มากมาย และมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็เป็นตัวเลือกให้กับทั้งคนที่หางาน และบริษัทที่อยากจะหาบุคคลากรเพื่อมาทำงาน มีทั้งที่เป็นของไทยแท้และจากต่างชาติ สำหรับเว็บไซต์ที่จะแนะนำในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาคือเว็บไซต์หางานที่เป็น Social Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคม สำหรับนิสิตโดยเฉพาะ ในชื่อ Jobnisit.com