ป้ายคำ: Jordan Feise

  • K.I.S.S.Method กับ 4 ขั้นตอนในการเข้าถึง Influencer

    by | March 3, 2017

    ย้อนไปในปี 2013 ในยุคนั้น อาจกล่าวได้ว่า เริ่มมีข้อมูลจาก Google Trends ที่ชี้่ให้เห็นถึงการใช้ Influencer Marketing ในหมู่นักการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก  ซึ่งหากนับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตัวเลขในปัจจุบันนั้นสูงกว่าเดิมถึง 90 เท่าเลยทีเดียว ยิ่งเมื่อนำมาผนวกกับจากข้อมูลของ eMarketer ที่ชี้ว่าปัจจุบัน 65% ของนักการตลาดมีการใช้งาน Influencer Marketing อยู่ ก็คงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าตลาดนี้มีมูลค่าสูงมากแค่ไหน