ป้ายคำ: mom

  • เปิดพฤติกรรม “แม่” ในหัวเมืองรองของต่างจังหวัดที่นักการตลาดควรรู้ จาก Mindshare (1)

    by | May 4, 2017

    ในขณะที่ข้อมูลของผู้บริโภคกลุ่ม “แม่” (Mom) ในเขตเมืองนั้นมีอยู่ทั่วไป แถมแบ่งกลุ่มหลากหลาย แต่กรุงเทพฯ หรือหัวเมืองใหญ่ไม่ใช่ประเทศไทย และประชากรกลุ่ม “แม่” อีก 65% ในจังหวัดอื่น ๆ ก็มีความสำคัญ Mindshare เอเจนซีด้านการตลาดและการสื่อสารจึงได้มีการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มแม่ในสามจังหวัดหัวเมืองรอง ได้แก่ น่าน ชุมพร และบุรีรัมย์ ในชื่อ Mom Hunt 2016 และนำผลการศึกษามาแบ่งปันให้ได้ทราบกัน

  • เหล่า ”คุณแม่” ปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจบน Instagram อย่างไร?

    by | April 4, 2016

    น่าสนใจมากเมื่อ Instagram เปิดเผยสถิติเชิงพฤติกรรมของกลุ่มคุณแม่ที่มีต่อธุรกิจนานาประเภท โดยระบุว่ากว่า 93% ของกลุ่มแม่บน Instagram เข้ามาใช้บริการเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่ 68% ของกลุ่มนี้ใช้งาน Instagram ทุกวัน แถมมากกว่าครึ่งหนึ่งของแม่กลุ่มนี้มีการคลิกติดตามธุรกิจหลากหลายบน Instagram (follow) ด้วย