ป้ายคำ: mom

  • เหล่า ”คุณแม่” ปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจบน Instagram อย่างไร?

    by | April 4, 2016

    น่าสนใจมากเมื่อ Instagram เปิดเผยสถิติเชิงพฤติกรรมของกลุ่มคุณแม่ที่มีต่อธุรกิจนานาประเภท โดยระบุว่ากว่า 93% ของกลุ่มแม่บน Instagram เข้ามาใช้บริการเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่ 68% ของกลุ่มนี้ใช้งาน Instagram ทุกวัน แถมมากกว่าครึ่งหนึ่งของแม่กลุ่มนี้มีการคลิกติดตามธุรกิจหลากหลายบน Instagram (follow) ด้วย