ป้ายคำ: Norway

  • ธุรกิจ VR ต้องการความสมจริงแค่ไหน ดูได้จาก “ebove eVR”

    by | August 4, 2017

    สำหรับใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน เชื่อว่าคงมีเส้นทางในใจที่อยากไปลองขับกันอยู่มากมายเป็นแน่ ดังนั้น จะดีแค่ไหนหากมีการพัฒนารูปแบบการปั่นจักรยานผ่านเทคโนโลยีเวอร์ชวลเรียลิตี้ที่สมจริงมาให้เราได้ทดลองขับกันแล้ว

  • “นอร์เวย์”เริ่มปิดให้บริการวิทยุระบบ FM แล้ว ประเดิม 11 มกรานี้

    by | January 9, 2017

    หลังจากที่เราเคยได้ยินข่าวการปิดให้บริการวิทยุในระบบ FM ของประเทศนอร์เวย์กันมาตั้งแต่เมื่อสองปีก่อน ตอนนี้อาจเรียกได้ว่า ถึงเวลาแล้วที่ทางการนอร์เวย์จะเริ่มดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยคลื่นวิทยุในเมืองแรกที่จะถูกปิดตัวลงคือเมือง Bodo และมีกำหนดก็คือ 11 มกราคมนี้ ขณะที่เมืองอื่นๆ ของประเทศจะค่อยๆ ทยอยปิดตัวลงตามลำดับจนหมดก่อนสิ้นปี 2017