ป้ายคำ: pinngears

  • “โค้ดเกียร์” ประกาศตัวผู้นำเทคโนโลยี ibeacon เพื่อพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ไทย

    by | February 11, 2015

    สำหรับ iBeacons นั้น เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในปีก่อน ซึ่งหลายๆ องค์กรก็มีการประยุกต์ใช้งานเจ้าเทคโนโลยีไร้สายตัวใหม่นี้ เพื่อประโยชน์และการทำงานที่พัฒนาขีดคามสามารถขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และล่าสุด บริษัท โค้ดเกียร์ จำกัด ก็ได้เริ่มทำการติดตั้งระบบ PinnGears ระบบนำชมอัจฉริยะสำหรับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ โดยนำร่องติดตั้งไปแล้วที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพ และที่หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน (The Jim Thompson Art Center) ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เข้าชม และผู้ใช้บริการระบบ