ป้ายคำ: Porn sites

  • McDonald ออกกฎห้ามเปิดเว็บโป๊ระหว่างหม่ำเบอร์เกอร์

    by | July 21, 2016

    อาจเป็นเรื่องน่าแปลกใจพอควรทีเดียว กับการเข้าร้านเบอร์เกอร์ และสั่งเบอร์เกอร์มารับประทานไปพร้อม ๆ กับการเปิดเว็บลามกอนาจารไปด้วย แต่ก็เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐอเมริกา กับร้าน McDonald ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้คาดว่าจะลดลงแล้วในอีกไม่ช้า เมื่อร้าน McDonald ออกมาประกาศว่าได้ติดตั้งระบบกรองข้อมูลไม่ให้ผู้บริโภคของ McDonald สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นได้อีกต่อไป