ป้ายคำ: potted plant

  • “Bioo Lite” เก็บพลังงานจากต้นไม้มาชาร์จแบตเตอรี่

    by | May 2, 2016

    ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานเพื่อการดำรงชีวิตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้แหล่งพลังงานตามธรรมชาติที่มีอยู่ถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว การวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลของหลายประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก