ป้ายคำ: Roaming

  • เครือข่าย Google จะเปิดให้ใช้โรมมิ่งฟรี?

    by | April 7, 2015

    หลังจาก Google เปิดตัวว่าอยากจะทำเครือข่ายมือถือของตัวเอง อาจจะฟังดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไรนัก เพราะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google

  • กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมวางแผนลดค่าบริการโรมมิ่ง

    by | January 16, 2011

    เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประชุมและออกมาเปิดเผยแผนต้นฉบับที่จะลดค่าบริการโรมมิ่งในภูมิภาคร่วมกัน โดย 10 ประเทศสมาชิกของ Association of Southeast Asian Nations ได้เปิดเผยแผนแม่บทที่เรียกว่า ASEAN Information & Communication Technology Masterplan 2015 แผนการลดค่าบริการดังกล่าวจะเริ่มจากการศึกษาเรื่องของต้นทุนในการโรมมิ่งของแต่ละประเทศและแนวทางในการลดค่าบริการเพื่อทำให้การใช้งาน mobile broadband ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยมาเลย์เซียและสิงคโปร์จะเป็น 2 ประเทศแรกที่เริ่มการใช้ส่วนลดตัวอย่างภายในอีก 2 เดือนข้างหน้า การลดค่าบริการโรมมิ่งดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าบริการโทรลดราคาลงได้ถึง 30% และการส่งข้อความจะลดได้ถึง 50% นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแนวทางที่กลุ่มประเทศอาเซียนจะสามารถดำเนินการร่วมกันได้เพื่อลดค่าบริการการใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนในประเทศสมาชิกทั้งหมด ที่มา: iStockAnalyst