ป้ายคำ: Smart City

  • Phuket Smart City นำร่องเมืองอัจฉริยะของไทย

    by | October 6, 2016

    ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart City) ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDE ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ โดยทำให้เมืองเชื่อมโยงกันด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มเติมความสะดวกให้แก่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ

  • รัฐบาลกลางจาการ์ต้าเปิดตัวแอป Smart City เป็นเครื่องมือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

    by | December 19, 2014

    ระหว่างที่บ้านเรากำลังดราม่ากันเรื่องสติ๊กเกอร์ไลน์มูลค่า 7 ล้านบาทจากรัฐบาล ลองไปส่องเพื่อนบ้านของเรากันดีกว่าค่ะ วันนี้ Indotelko เว็บไซต์ข่าวของอินโดนีเซียรายงานว่ารัฐบาลกลางจาการ์ต้าเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Smart City เพื่อคอยติดตามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ของประเทศ