ป้ายคำ: Smart City

 • DEPA นำ Big Data รุกพัฒนาโครงการ Phuket Smart City

  by | May 19, 2017

  Phuket Smart City เป็นโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินโครงการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ซึ่งมีการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรต่างประเทศ โดยนำเทคโนโลยี Big Data มาจัดการข้อมูลเมือง ร่วมกันผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City ทั้งด้านการค้า การลงทุน และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เผย โมเดลสร้าง Smart City ผ่านแนวทาง “ประชารัฐ”

  by | April 30, 2017

  Smart City คือเรื่องที่ถูกหยิบมาพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้ เพราะมันคือการดึงเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้เมืองน่าอยู่มากขึ้น สำหรับไทยแล้วเรื่องนี้เริ่มขยายสู่ต่างจังหวัดแล้ว ซึ่งจะช่วยให้คนในต่างจังหวัดมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย

 • Phuket Smart City นำร่องเมืองอัจฉริยะของไทย

  by | October 6, 2016

  ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart City) ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDE ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ โดยทำให้เมืองเชื่อมโยงกันด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มเติมความสะดวกให้แก่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ

 • รัฐบาลกลางจาการ์ต้าเปิดตัวแอป Smart City เป็นเครื่องมือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

  by | December 19, 2014

  ระหว่างที่บ้านเรากำลังดราม่ากันเรื่องสติ๊กเกอร์ไลน์มูลค่า 7 ล้านบาทจากรัฐบาล ลองไปส่องเพื่อนบ้านของเรากันดีกว่าค่ะ วันนี้ Indotelko เว็บไซต์ข่าวของอินโดนีเซียรายงานว่ารัฐบาลกลางจาการ์ต้าเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Smart City เพื่อคอยติดตามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ของประเทศ