ป้ายคำ: sonoma

  • ส่องแอป “Sonoma” แอปเพื่อการทำงานที่ว่ากันว่าคล้าย Slack มากทีเดียว

    by | August 25, 2016

    Microsoft เปิดตัวแอปพลิเคชันเพื่อการทำงานในรูปแบบใหม่ชื่อ Sonoma โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานในรูปแบบออฟฟิศปกติ เช่น อาจเป็นงานบริการตามร้านอาหาร หรือพนักงานที่ทำงานแบบเปลี่ยนกะ เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถแชทกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ได้แม้จะไม่ได้เจอกันก็ตาม