ป้ายคำ: stretegy

  • เจาะกลยุทธ์ Samsung ลุยตลาด Digital Signage 2017

    by | March 21, 2017

      ในยุค Digital Transformation นั้น สิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมอาจเป็นเรื่องของจอ Digital Signage ซึ่งติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน ธนาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม ธุรกิจค้าปลีก หรือแม้กระทั่งร้านอาหารประเภท Quick Services Restaurant