ป้ายคำ: village

  • สวิสปลุกเมืองเล็กในชนบทด้วยแคมเปญ “รับสาย (โทร) ไม่ได้ให้เที่ยวฟรี”

    by | August 26, 2016

    การประชาสัมพันธ์เมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หลายเมืองต้องอาศัยการบอกต่อ รวมถึงสะสมความประทับใจในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นเวลานานกว่าจะมีชื่อขึ้นทำเนียบ  แต่หากเป็นเช่นนั้นแล้ว เมืองเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ร่ำรวยจะหางบประมาณที่ไหนมาใช้ในการแข่งขันเพื่อให้เมืองของตนเองเป็นที่รู้จักและน่าสนใจพอสำหรับนักท่องเที่ยว