Apple ถูกฟ้อง! ทำข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล

by | December 30, 2010
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ผู้ใช้ไอโฟนและไอแพดได้รวมตัวฟ้องบริษัทแอปเปิ้ล เนื่องจากแอพลิเคชั่นที่ใช้ทำให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล โดยพวกเขาไม่ต้องการให้ข้อมูลถูกส่งต่อออกไปหากไม่ได้มีการบอกกล่าว

นอกจากแอปเปิ้ลแล้ว กูเกิ้ลก็อาจถูกฟ้องด้วยข้อหาเดียวกัน จากข้อมูลที่รั่วไหลจากแอพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์

แอพลิเคชั่นได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวมากจนทำให้ผู้ใช้แอพลิเคชั่นขาดความเป็นส่วนตัว แม้ว่าแอปเปิ้ลจะมีนโยบายให้แสดงข้อมูลแก่บุคคลที่สาม”เท่าที่จำเป็น”ให้แอพลิเคชั่นนั้นทำงานได้ก็ตาม

ผู้ร้องเรียนกล่าวว่า บริษัทต่างๆ รวมถึงบริษัทโฆษณาพยายามตามตัวผู้ใช้จาก Apple ID และบริษัทแอปเปิ้ลไม่พยายามมากพอที่จะบังคับใช้นโยบายเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อุปกรณ์แอปเปิ้ล

กูเกิลอาจเป็นรายต่อไปที่จะถูกฟ้องร้อง เนื่องจากแอพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์หลายๆตัวทำให้ข้อมูลส่วนตัวที่รั่วไหลเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้เชียวชาญหลายคนกล่าวว่าคดีนี้ไม่น่าจะประสบความสำเร็จ “ถ้าเรื่องนี้เป็นประเด็น นั่นหมายความว่า Web browser ทุกตัวต้องถูกปิดด้วยเช่นกัน และการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตก็จะไม่มีอีกต่อไป”

ความเห็นผู้เขียน… คิดว่าหากแอปเปิ้ลยังไม่เข้มงวดในเรื่องนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวต่อไป อาจเพิ่มความไม่พอใจแก่ผู้ใช้ไอโฟนและไอแพด และผู้ใช้อาจเปลี่ยนใจไปใช้อุปกรณ์ตัวอื่นที่ปลอดภัยกว่าเดิม หรือแอปเปิ้ลอาจเจอฟ้องในคดีที่รุนแรงกว่านี้ในอนาคตข้างหน้า

ผู้เขียนไม่เห็นด้วยในข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวว่า?”ถ้าเรื่องนี้เป็นประเด็น นั่นหมายความว่า Web browser ทุกตัวต้องถูกปิดด้วยเช่นกัน” เพราะผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้งานนั้นต่างกัน

ที่มา: BBC technology

MBA/engineer gal who's into Business, Marketing and IT biz. Also fascinating in the power of social network! ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.