ข่าวประชาสัมพันธ์: มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัวชื่อโดเมนใหม่ “ดอทไทย”

by | January 21, 2011
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดตัวชื่อโดเมนภาษาไทยอย่างเป็นทางการ หลังได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารองค์กรอินเทอร์เน็ตโลก หรือ ICANN ให้เป็นผู้บริหารจัดการชื่อโดเมนใหม่ .ไทย (ดอทไทย) ลดช่องว่างให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ เข้าถึงบริการออนไลน์ได้ง่ายขึ้น เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา

ดร.โคทม? อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์หลักของชื่อโดเมนดอทไทย ไม่ใช่เพื่อการค้าแต่เป็นการลดช่องว่างทางดิจิตัลซึ่งถูกแบ่งโดยภาษา ในปัจจุบันมีประชากรจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้? ในยุคที่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกลมากขึ้นนั้นการใช้ ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่นเป็นการลดกำแพงทางภาษาลงได้ และจะทำให้ประชากรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้จัดประมูลชื่อโดเมนดอทไทยที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด 12 อันดับ ได้แก่ วัยรุ่น.ไทย, บ้านและที่ดิน.ไทย, ก๋วยเตี๋ยว.ไทย, วิทยุ.ไทย, นสพ.ไทย, นวด.ไทย, ธนาคาร.ไทย, ไปรษณีย์.ไทย, กาแฟ.ไทย, เบียร์.ไทย, ประกันภัย.ไทย และ น้ำใจ.ไทย??? ซึ่งรายได้จากการประมูล 70% มูลนิธิฯ จะนำไปจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการบรรเทาภัย พิบัติต่าง ๆ

สำหรับการประมูลชื่อโดเมนภายในงานมีราคาปิดประมูลรวม 6 ชื่อโดเมนจำนวน 61,000 บาท ดังนี้ วัยรุ่น.ไทย 5,000 บาท, ก๋วยเตี๋ยว.ไทย 5,000 บาท, วิทยุ.ไทย 9,000 บาท, นสพ.ไทย 12,000 บาท, บ้านและที่ดิน.ไทย 15,000 บาท, นวด.ไทย 15,000 บาท และอีก 6 ชื่อโดเมน ได้แก่ ธนาคาร.ไทย, ไปรษณีย์.ไทย, กาแฟ.ไทย, เบียร์.ไทย, ประกันภัย.ไทย และ น้ำใจ.ไทย จะเริ่มเปิดประมูลออนไลน์วันละ 1 ชื่อโดเมนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป กำหนดราคาเริ่มต้นประมูลชื่อโดเมนละ 1,000 บาท? สามารถเข้าร่วมประมูลได้ที่ http://auction.tarad.com/THnic

มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ .ไทย โดยแบ่งช่วงการเปิดให้บริการตามลำดับ ดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 53 ผู้ถือครองชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th ก่อนวันที่ 16 พ.ย. 53 ได้รับชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ในชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ ช่วงที่ 2 วันที่ 11 ม.ค. – 10 มี.ค. 54 เปิดให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ก่อนวันที่ 16 พ.ย. 53 ที่ยังไม่ได้ถือครองชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th (IDN.th) สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ได้ และช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 54 เป็นต้นไป เปิดให้จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ได้โดยทั่วไป

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทีเอชนิค.ไทย หรือ www.thnic.co.th หรือสอบถามข้อมูลที่ โทรศัพท์ 0 2564 8031 ตลอด 24 ชั่วโมง

####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

โทรศัพท์ 0 2244 8261

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

One thought on “ข่าวประชาสัมพันธ์: มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัวชื่อโดเมนใหม่ “ดอทไทย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.