Twitter ประกาศกร้าว!! ต้องทวีตได้อย่างอิสระ

by | February 1, 2011
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

สืบเนื่องจากการประท้วงในอียิปต์อยู่ตอนนี้ ที่ทางรัฐบาลอียิปต์ได้ออกมาบล๊อกทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊ค ทำให้ทวิตเตอร์ได้ออกมาประกาศถึงอิสระที่จะเปิดเผยและความโปร่งใสของตัวเอง

ทวิตเตอร์ยืนยันจุดยืน ถึงความเป็นผู้ส่งสารที่เชื่อถือได้ ที่มีการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้ใช้กว่าร้อยล้านคน และจะไม่ส่งสารดังกล่าว ก็ต่อเมื่อข้อความนั้นเป็นสิ่งผิดกฏหมายหรือสแปมเท่านั้น และจากการที่มีข้อความส่งออกมาทางทวิเตอร์ถึง 100ล้านข้อความต่อวัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบข้อความทุกข้อความ

ทวิตเตอร์ยังมีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และต่อให้กฏหมายบังคับให้ทวิเตอร์ต้องเปิดเผยข้อมูล ทางทวิตเตอร์จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้น

จากการที่มีผู้นำประเทศออกมากล่าวหาทวิตเตอร์ว่าเป็นผู้ก่อความวุ่นวาย ทวิตเตอร์แย้งว่า ?ทวิตเตอร์เป็นเพียงกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในสังคม และใช้เป็นเครื่องมือในการพูดคุยกันเท่านั้น? แต่กระจกบานนั้น ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องขยายขนาดใหญ่ ในเหตุการณ์ทางการเมืองของอียิปต์และตูนิเซียที่ผ่านมา

ขณะนี้ การใช้งานทวิตเตอร์ในอียิปต์ยังมีอยู่ แม้ว่าการใช้งานอินเทอร์เนตในอียิปต์จะถูกตัดขาด แต่ยังมีผู้คิดหาวิธีใช้งานทวิตเตอร์ได้อยู่ดี ด้วยการโทรออกต่างประเทศเพื่อใช้ Dial-up ในการต่ออินเทอร์เนต!! Back to Basic สูงสุดคืนสู่สามัญ 🙂

เรียกได้ว่าความพยายามของผู้คนไม่มีขีดจำกัดจริงๆค่ะ ต่อให้บังคับและปิดบังข่าวสารอย่างไร คนเราก็ยังสามารถหาทางที่จะพลิกแพลงและติดต่อกับโลกภายนอกได้อยู่ดี เพื่อเสรีภาพทางความคิดอย่างแท้จริง

อ่านแถลงการณ์จาก Twitter ฉบับเต็มได้ ที่นี่ ค่ะ อ่านแล้วคิดอย่างไรคะ

ที่มา: Mashable

MBA/engineer gal who's into Business, Marketing and IT biz. Also fascinating in the power of social network! ^^

2 thoughts on “Twitter ประกาศกร้าว!! ต้องทวีตได้อย่างอิสระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.