ผมอยากชวนคุณมาละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อ ‘วิกิพีเดีย’ กัน

by | May 17, 2011
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ย้อนกลับไปเมื่อสองเดือนก่อน คิดว่า thumbsuper ทุกท่านคงจำกันได้ดีที่เรานำเสนอข่าวว่ากระทรวงไอซีทีลงทุน 10.7 ล้านเพื่อแปลบทความในวิกิพีเดียไทย แต่เหตุการณ์ก็โอละพ่อโอละแม่ออกมาเป็นว่าเนื้อหาที่แปลมาทั้งหมดไปอยู่บนเว็บไซต์เอเชียออนไลน์ไม่ได้แปลเอาไว้เพื่อให้ “วิกิพีเดียน” หรืออาสาสมัครบนวิกิพีเดียที่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้คนไทยมีที่ทางทางความรู้เอาไปต่อยอดทางความคิดบนเว็บไซต์ th.wikipedia.org ได้ ภาพที่อยู่ข้างล่างนี้คือหลักฐานครับ

ภาพหน้าจอจากเว็บไซต์เอเชียออนไลน์ที่แปลบทความ “Harry Potter” จากวิกิพีเดียอังกฤษเป็นไทย แบบอ่านไม่รู้เรื่องที่เอาเงินคนไทยไป 10.7? ล้านบาท

หลักฐานว่ากระทรวงไอซีทีและเอเชียออนไลน์ไม่ได้มีความจริงใจอะไรในการต่อยอดทางปัญญาให้กับคนไทยจริงๆ สิ่งที่เอเชียออนไลน์ทำคือการเอาโฆษณา AdSense มาแปะ เพื่อรับเงิน และมีแบนเนอร์ของกระทรวงไอซีทีอยู่ในนั้น เพียงเท่านี้ภาษีของเราๆ ท่านๆ ก็หมดไปแล้ว 10.7 ล้านบาท ที่ผ่านมาผมก็พยายามหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมานำเสนออีกที แต่เมื่อนำเสนอไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไร (ถ้าหาก ASTV ผู้จัดการที่ syndicate ข่าวของเราอยู่จะนำไปเสนอ สงสัยว่าท่านรัฐมนตรีรัฐมนโท คงสนใจขึ้นมาบ้าง!)

แต่การบริภาษสังคมอยู่อย่างนี้คงไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา ผมนั่งคิดเรื่องนี้มานานสองนานว่าเราพอจะมีทางออกอะไรได้บ้าง ทำอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์จากเงิน 10.7 ล้านบาทนี้บ้าง เพราะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือบทความแปลที่ผ่านการแปลมาจากเครื่องแปลภาษาที่ไม่ได้มาตรฐานในการอ่านและทำความเข้าใจ และผมเชื่ออย่างยิ่งว่า เอเชียออนไลน์กับกระทรวงไอซีทีก็คงไม่ผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดดอกออกผลอะไร แต่สิ่งที่ผมจะเสนอกับ thumbsuper ทุกท่านก็คือ

เรามาละเมิดลิขสิทธิ์ของเอเชียออนไลน์กับกระทรวงไอซีทีกันเถอะครับ ลอกบทความที่เครื่องมือแปลภาษาของเอเชียออนไลน์แปลเป็นไทยนั้นมาใส่ในวิกิพีเดียไทยกัน เพื่อให้พี่น้องวิกิพีเดียนสามารถต่อยอดได้จริง อย่างน้อยก็คงพอจะเอาอะไรมาต่อยอดจริงได้บ้าง ถึงจะแปลยากหน่อย แต่ก็ดีกว่าไม่มีเนื้อหาอะไรเลย แม้ว่าเนื้อหาที่อยู่บนเอเชียออนไลน์นั้นจะเขียนว่า “สงวนลิขสิทธิ์” ก็ตาม

ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องรออะไร เราไปละเมิดลิขสิทธิ์เอเชียออนไลน์กับกระทรวงไอซีทีกันเถอะครับ เอาเนื้อหาที่เขาเอาเงินภาษีเราไปจ่าย 10.7 ล้านบาทมาทำให้เกิดประโยชน์จริงบ้าง ก๊อบมาเลยครับ แล้วเอาไปลงวิกิพีเดียจริงๆ เพราะเขาคงไม่คิดจะทำประโยชน์อะไรให้เราจริงๆ แล้ว แปะโฆษณาก็เห็นกันชัดๆ ว่าคิดอย่างไร… แล้วคุณล่ะคิดอย่างไร น่าทำตามที่ผมเสนอหรือไม่ อย่างไร? วิกิพีเดียนไทยก็เคยคุยกันเรื่องนี้ในศาลาประชาคม ซึ่งเป็นส่วนหลังบ้านของวิกิพีเดีย

 

An Internet believer. Live and breathe digital around Southeast Asia more than a decade. Currently, I am running a Digital PR & Content Agency named 'Moonshot' in Bangkok, Thailand.

33 thoughts on “ผมอยากชวนคุณมาละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อ ‘วิกิพีเดีย’ กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.