Wyoming รัฐแรกที่ผันตัวเองสู่ความเป็น Google เรียบร้อยแล้ว

by | June 24, 2011
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

รัฐ Wyoming หรือ ไวโอมิ่ง ของสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐที่ริเริ่มอะไรหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาติให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นรัฐแรก ซึ่งล่าสุดไวโอมิ่งก็ไม่ยอมหยุดความเป็นผู้นำโดยการประกาศว่าตัวเองเป็นรัฐแรกที่ผันตัวสู่อาณาจักรของ Google เรียบร้อยแล้ว

การผันตัวสู่ความเป็น Google ที่ว่านี้ก็คือการที่รัฐไวโอมิ่งเลือกที่จะเปลี่ยนระบบหลังบ้านในการจัดการต่างๆ มาเป็น Google Apps ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล, ตารางนัดหมาย, ระบบจัดการกับไฟล์เอกสาร ฯลฯ ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่การประกาศความตั้งใจตั้งแต่ 8 เดือนที่ผ่านมา และล่าสุด Matt Mead ผู้ว่าการรัฐได้ออกมาประกาศว่าไวโอมิ่งได้ทำการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐกว่า 10,000 ชีวิตได้เริ่มใช้บริการดังกล่าวแล้ว โดยการปรับเปลี่ยนมาสู่อาณาจักรของ Google ครั้งนี้ รัฐไวโอมิ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ได้มากถึง 1 ล้านเหรียญหรือกว่า 30 ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นการหันมาใช้ Google Apps ของรัฐไวโอมิ่งจะทำให้พนักงานทั่วทั้งรัฐสามารถแชร์อีเมล, ตารางนัดหมายและระบบเอกสารต่างๆ ได้สะดวกขึ้น

สำหรับการโยกย้ายในครั้งนี้จะเป็นการยกเลิกการใช้ระบบอีเมลที่แยกกันถึง 13 ระบบ?(รวมถึง Microsoft Exchange และ Novell GroupWise)?ให้เหลือระบบเดียว ในขณะเดียวกัน คู่แข่งอย่าง Microsoft ก็กำลังเร่งเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรและรัฐบาลเช่นกัน ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา Microsoft ก็สามารถปิดดีลกับ?U.S. Department of Agriculture ได้ ซึ่งฐานผู้ใช้กว่า 120,000 รายก็จะย้ายมาใช้?Microsoft Online Services ด้วย

ที่มา:?Google Blog ,?Computer World

I'm a big Google and Android fan who enjoys the surprises the innovations bring. My past experience includes business development in a mobile operator, an online business, a big multinational company and I'm currently working as a marketing consultant.

One thought on “Wyoming รัฐแรกที่ผันตัวเองสู่ความเป็น Google เรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.