[ผลสำรวจ] ผู้ใช้ iPhone 4 เข้าใจผิดมากสุดเกี่ยวกับ “4G”

by | July 13, 2011
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ถ้าจะพูดกันถึงสาเหตุออกมาแล้ว เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้รอบๆ ตัวแน่ แถมไม่เฉพาะบ้านเราที่มีความเข้าใจผิดกับเรื่อง 4G ซึ่งเป็นมาตรฐานการใช้งานยุคที่ 4 ของการสื่อสาร แม้แต่ที่ต่างประเทศก็ยังมีความเข้าใจผิดไม่ต่างจากบ้านเราเลยล่ะครับ…

โดยเว็บไซต์ Retrovo ซึ่งเป็นเว็บขายของออนไลน์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีและไฮเทคทั้งหลาย ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับความเข้าใจเทคโนโลยี “4G” กับโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่พวกเขาใช้อยู่ ว่ามีความเข้าใจผิดมากน้อยกันขนาดไหน

ผลปรากฏออกมาว่าผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone 4 มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุด โดยพวกเขาส่วนใหญ่เข้าใจว่า iPhone 4 นั้นรองรับเทคโนโลยี 4G อยู่แล้ว โดยมีจำนวนมากถึงร้อยละ 34 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่าง

รองลงมาก็จะเป็นสมาร์ทโฟนอย่าง Android OS และ BlackBerry ที่ตัวเลขร้อยละ 29 และ 24 ตามลำดับ โดยที่เป็นเช่นนี้คาดว่าผู้ใช้งาน iPhone 4 น่าจะเข้าใจผิดว่า เลข “4” ?ที่อยู่ในชื่อ iPhone 4 นั้นมาจากคำว่า “4G” เช่นเดียวกับ iPhone 3G ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ (อันนี้เหมือนบ้านเราตรงที่ บางคนยังคงเรียก iPhone 4 ว่า “iPhone 4G” อยู่เลย ^^)

ในขณะที่ฝั่งผู้ใช้งาน Android OS จะมีจำนวนมากที่พอจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยสามารถยกตัวอย่างรุ่นสมาร์ทโฟนที่รองรับมาตรฐาน 4G มาได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ในปัจจุบันทั้ง Apple และ RIM ยังมิได้มีการออกผลิตภัณฑ์ที่รองรับมาตรฐาน 4G แต่อย่างใด ดังนั้นจึงอยากฝากไปยังผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายถึงการอธิบายถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่จะมีการทำออกมาเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยเฉพาะเรื่องของ 3G/4G และเรื่องของย่านความถี่ให้ถูกต้องด้วยนะครับ…:D

ที่มา: MacRumors

10 years experience in telecommunication business, specialize in customer experience management and call center operation. Rungroj also passionate about how social technologies shape human interaction via social media. He is a co-author of "Marketing 2.0 and 2.1 - Social Media Marketing" and author of many best-selling mobile phone guidebook in Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.