สมาร์ทโฟนแรงจริง คนกรุงเทพฯ 50.4% ใช้สมาร์ทโฟนแล้ว

by | August 4, 2011
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ภาพโดยคุณ colodio ภายใต้ Creative Commons

ทุกวันนี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องการขับเคลื่อนของธุรกิจดิจิตอล หนึ่งในเรื่องที่พูดถึงเยอะที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสมาร์ทโฟนกำลังเติบโต แต่เราไม่เคยมีตัวเลขชัดๆ ว่าในเมืองไทยมีคนใช้เท่าไหร่อย่างไร ล่าสุดศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระแสพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคออกมาครับ? นั่นคือ 50.4% ของผู้บริโภคในเขตกทม. ใช้สมาร์ทโฟนแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนในครอบครองก็เล็งที่จะซื้อสมาร์ทโฟนในอนาคตอีกมากกว่า 50%

ในรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทยกล่าวถึงภาพรวมว่า คนกรุงนิยมใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมในปี 2553 ตลาดสมาร์ทโฟนมีมูลค่า 24,894 ล้านบาท หรือ 29.7% ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งหมด แต่ในปี 2554 คาดว่า จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 32,789 – 34,544 ล้านบาท ขยายตัว 31.7-38.8% คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าของตลาดรวม 38%

อีกตัวเลขที่่น่าสนใจคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯมีการถือครองสมาร์ทโฟนในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50.4 โดยกลุ่มผู้บริโภคที่เพิ่งเริ่มทำงานในช่วงอายุ 20 ถึง 24 ปี มีสัดส่วนการใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุดถึงร้อยละ 56 ส่วนคนที่อายุมากขึ้นก็จะมีความต้องการใช้สมาร์ทโฟน สมาร์ทดีไวซ์น้อยลงเรื่อยๆ

ผลสำรวจเหล่านี้เป็นการระบุชี้ชัดว่า ผู้ใช้ในเขตเมืองมีความต้องการถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับฟังก์ชั่นการถ่ายรูป ใช้งานมัลติมีเดีย และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (EDGE/WIFI/3G) ในสัดส่วนที่สูง และสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะอุปกรณ์พกพาสารพัดประโยชน์แทนที่อุปกรณ์พกพาที่มีฟังก์ชั่นเฉพาะอย่าง และยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้บริโภคในด้านอุปกรณ์สื่อสารที่รองรับการให้บริการ 3G ซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 อีกด้วย

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย และ กรุงเทพธุรกิจ

An Internet believer. Live and breathe digital around Southeast Asia more than a decade. Currently, I am running a Digital PR & Content Agency named 'Moonshot' in Bangkok, Thailand.

2 thoughts on “สมาร์ทโฟนแรงจริง คนกรุงเทพฯ 50.4% ใช้สมาร์ทโฟนแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.