กลุ่มเอเยนซี่ไทยรวมพลตั้ง “สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย” เล็งเผยยอดโฆษณาออนไลน์ที่แท้จริง

by | June 9, 2012
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

วันนี้ต้องถือว่าเราได้รับข่าวใหญ่ของวงการธุรกิจดิจิตอลมาเต็มๆ เพราะหลังจากได้ยินข่าวลือมาจากกลุ่มดิจิตอลเอเยนซีมานานว่าพวกเขาพยายามรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนทำวิชาชีพโฆษณาออนไลน์ไทย แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้ วันนี้ความพยายามของคนดิจิตอลได้เป็นจริงขึ้นมาแล้ว เราได้พูดคุยกับ “ศิวัตร เชาวรียวงษ์” นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทยคนแรก ถึงที่มาที่ไปของสมาคม รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากจัดตั้งสมาคมขึ้นมา…

“ทุกอย่างมันเริ่มขึ้นมาจากการขาดข้อมูล พอมีคนถามว่าโฆษณาออนไลน์ไทยจริงๆ แล้วตัวเลขเป็นเท่าไหร่ ก็ไม่มีใครตอบได้เป็นเรื่องเป็นราว ต่างคนต่างตอบของตัวเอง การรวมตัวกันก็เพื่อที่เราจะได้พูดคุยกัน มีเรื่องให้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลวิจัย?เรื่องของเครื่องมือที่ใช้วัดผลอย่าง และ audience measurement tool ที่ตอนนี้มี Effective measure, comScore, truehits เราก็ต้องมาคุยกันต่อไปว่ามาตรฐานจะเป็นอย่างไร ณ วันนี้ยังไม่ได้คุยว่าอันไหนเหมาะกับเมืองไทย รีเสิร์ชที่ใช้ตัวเลขไหนดี” ศิวัตรเกริ่นถึงที่มาที่ไป ก่อนที่จะเผยข้อมูลทั่วไปว่า

ณ วันนี้ ทุกคนต่างเห็นวงการโฆษณาดิจิตอลทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทในไทยได้ให้บริการด้านโฆษณาดิจิตอลมามากกว่า 10 ปีแล้ว และกลุ่มคนในแวดวงโฆษณารวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้า ต่างก็เห็นความสำคัญของสื่อดิจิตอลว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อหลักในการทำการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายคนไทย วันนี้ทุกคนจึงมารวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการให้บริษัทโฆษณาและนักโฆษณาด้านดิจิตอลมีทิศทางการบริหารโฆษณาดิจิตอลในทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท อุตสาหกรรม และผู้บริโภค ทางกลุ่มผู้ก่อตั้งจึงร่วมพิจารณาก่อตั้ง “สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย” หรือ Digital Advertising Association of Thailand (DAAT) ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิตอล สร้างความน่าเชื่อถือ ให้ความรู้และพัฒนาบุคคลากรในอุดสาหกรรมโฆษณาดิจิตอลให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานโฆษณาดิจิตอล และขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิตอลในตลาดธุรกิจโฆษณา

2. เพื่อผดุงเกียรติ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิก รวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาขีพ และจริยธรรมของการโฆษณาดิจิตอล

ส่วนรายชื่อสมาชิกของสมาคม ก็จะเป็นเอเยนซี่ที่มีผลงานด้านดิจิตอลออกมามากมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ผมทำลิงก์ให้นะครับ ผิดถูกบอกกันได้)
1. ไอโซบาร์
2. อะแด็ปเตอร์ ดิจิทัล
3. แมคฟิว่า
4. นิว มีเดีย พลัส
5. เอ็มอินเตอร์แอคชั่น
6. สตาร์คอมมีเดียเวสท์
7. เฟล็คซ์มีเดีย
8. เอ็ม อาร์ เอ็ม
9. เซนิธออพติมีเดีย
10. ออมนิคอม มีเดีย กรุ๊ป

ส่วนรายชื่อคณะกรรมการชุดแรกของสมาคม ก็จะมีตัวแทนของแต่ละเอเยนซี่เผยรายชื่อออกมาดังนี้
1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคม
2. นาย แนม โด (Nam Do) อุปนายก
3. นายศุภชัย ปาจริยานนท์ เหรัญญิก
4. นางสาวพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ เลขานุการ
5. นางสาวนฐมน ก้องธนานนท์ รองเลขานุการ
6. นางสาวณธิดา รัฐธนาวุฒิ ประชาสัมพันธ์
7. นายอรรถวุฒิ ทองยืน กรรมการ
8. นายคมจักร กำธรพลินี กรรมการ
9. นางสาว แจ๊คกี้ หวัง (Jackie Wang) กรรมการ
10. นายศมา สุภพันธ์ กรรมการ
11. นางสาวสุภาพร จ่างเจริญ กรรมการ
12. นายศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กรรมการ

ท้ายสุดเราได้สอบถามศิวัตรเพิ่มเติมถึงโครงการที่ต้องทำ ศิวัตรก็เผยว่าโครงการที่คาดว่าจะต้องทำก็มีเรื่องการให้ความรู้กับเอเยนซี่เพื่อเสริมสร้างวงการ สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงการประกวด award ต่างๆ (เช่น การรวมกับ Adman) ที่จะเกิดขึ้น โดยเบื้องต้นได้พูดคุยกับหลายๆ สมาคมที่มีความคล้ายกัน เช่น ชัยประนิน วิสุทธิผล และ?วิทวัส ชัยปาณี แห่งสมาคมโฆษณา (AAT)

ความเห็น:
การรวมตัวกันของคนโฆษณาออนไลน์คราวนี้นับว่าเป็นข่าวดีของวงการโฆษณาไทย ผมจำได้ว่าเมื่อปีก่อนเคยสัมภาษณ์ “อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์” แห่ง adapter ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร เขาก็มีความเห็นว่าในปี 2553 นั้นโฆษณาออนไลน์ไทยควรจะมีมากกว่า 1,000 ล้านบาท ในขณะที่ Nielsen ออกมาเผยว่าปีนั้นมีเพียง 290? ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น่าจะสอดคล้องกับความจริงสักเท่าไหร่ แต่คราวนี้แหละที่เราน่าจะได้เห็นตัวเลขกันจริงๆ สักที รวมถึงโครงการที่น่าทำคล้ายๆ กับที่ IAB ในต่างประเทศทำกัน

An Internet believer. Live and breathe digital around Southeast Asia more than a decade. Currently, I am running a Digital PR & Content Agency named 'Moonshot' in Bangkok, Thailand.

10 thoughts on “กลุ่มเอเยนซี่ไทยรวมพลตั้ง “สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย” เล็งเผยยอดโฆษณาออนไลน์ที่แท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.