สัมภาษณ์พิเศษ Builk.com ที่งาน Start it Up. Power it Up #1

by | August 20, 2012
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

เทปสัมภาษณ์พิเศษ Builk.com โดยคุณไผท ผดุงถิน ซึ่งเราได้ทำการสัมภาษณ์ในวันจัดงาน Start it Up. Power it Up ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

ในการสัมภาษณ์จากคุณชิว คุณโบทได้แบ่งปันประสบการณ์การออกไปติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนี้ ซึ่งเราคิดว่าการสัมภาษณ์นี้จะให้แง่คิดกับคนที่เป็น Startup และว่าที่ Startup ได้เป็นอย่างดี แนะนำให้ชมอย่างยิ่งครับ

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.