Text Messaging VS Social Media อะไรเข้าถึงกลุ่มตลาดได้ดีที่สุด?

by | March 27, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

better
เจาะลึกกองทัพสถิติที่จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบในการทำการตลาดที่เชื่อว่าทุกคนคุ้นเคยดี นั่นคือการทำการตลาดโดยการใช้ ?ข้อความ? และโชว์ตัวบน ?โซเชียลมีเดีย? แน่นอนว่าทั้ง 2 รูปแบบมีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่ต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแล้วอย่างไหนที่จะเข้าถึงกลุ่มตลาดได้ดีที่สุด

เว็บไซต์ Mogreet.com ลงมือเปรียบเทียบความแตกต่างพร้อมรวมรวมสถิติที่น่าสนใจในสหรัฐฯมาเป็น infographic ชิ้นนี้ โดยเรียกการทำการตลาดผ่านการใช้ข้อความ (Text Messaging) เป็นรูปแบบในการทำการทำตลาดที่เน้นการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม (Narrowcast) ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับโดยตรง เพราะเป็นการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน ในรูปแบบของ SMS และ MMS เรียกว่าสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แตกต่างจากการทำการตลาดในรูปแบบของโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) ซึ่งถูกเรียกว่า Broadcast เพราะเป็นการทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Google+ และ Pinterest ที่เน้นการสื่อสารแบบกระจายวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มผู้รับจำนวนมากเป็นหลัก ช่วยในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มาก แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มได้

สิ่งที่ Mogreet.com ต้องการจุดประกายคือการส่งข่าวสารในคนหมู่มากนั้นอาจไม่สร้างผลดีที่สุดเสมอไป เพราะการสำรวจในสหรัฐฯ พบว่าข่าวสารที่ส่งถึงผู้รับในรูปแบบข้อความถึงมีแนวโน้มการเปิดอ่านสูงถึง 98% ของจำนวนข้อความทั้งหมด ในขณะที่ข่าวสารที่ถูกส่งผ่านโซเชียลมีเดียกลับได้รับความสนใจในการอ่านไม่เกิน 30% เท่านั้น

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่รับข่าวสารผ่านข้อความในสหรัฐฯ มีจำนวนรวมกันสูงถึง 234 ล้านคนและมีจำนวนผู้ที่ใช้งานเป็นประจำทุกวันถึง 174 ล้านคน มากกว่ากลุ่มที่รับข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย อย่าง Facebook, Google+ และ Pinterest ที่มีจำนวนรวมกันตามหลังอยู่ที่ 207.7 ล้านคนและมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นเฉลี่ยต่อวันเพียงแค่ 93.5 ล้านคนเท่านั้น

เรื่องนี้นักการตลาดในสหรัฐฯรู้ดี เพราะจำนวนการส่ง Text Messaging ในแดนลุงแซมนั้นพุ่งกระฉูด โดยพบว่าในทุก 24 ชั่วโมงพบว่า มีการส่งข้อความถึงผู้รับรวมกันสูงถึง 6,400 ล้านข้อความ มากกว่าการสื่อสารผ่านโซเชียลอย่าง Facebook ซึ่งมีสถิติน้อยกว่ามาก เช่น จำนวนรูปภาพที่ถูกอัพโหลดรวมกัน 300 ล้านรูปต่อวัน ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับโดยดูได้จากยอดการกด Like ที่มีจำนวนเพียงแค่ 3,200 ล้านคนเท่านั้น

ถึงแม้สถิติเหล่านี้จะไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนว่า Text Messaging หรือโซเชียลมีเดีย ที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน แต่ทั้งหมดสามารถจุดประกายให้นักการตลาดทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในการเลือกรูปแบบในการทำตลาดมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ และพฤติกรรมของผู้รับ

อ่านแล้วก็ทำให้คิดได้นะครับว่าอย่าดูถูกดูแคลนบริการ Text message อย่างพวก SMS ไปเสียทีเดียว อย่างไรก็ยังใช้ได้ผลอยู่ (แต่ก็นะ… mogreet เขามีบริการพวกนี้ก็เลยต้องทำ infographic ออกมาทำความเข้าใจกับนักการตลาดทั่วไปสักหน่อย)

MoShare_Infographic_Final

ที่มา : Vitual.ly

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

4 thoughts on “Text Messaging VS Social Media อะไรเข้าถึงกลุ่มตลาดได้ดีที่สุด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.