5 คำถามควรตอบให้ได้ ก่อนกำหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

by | May 23, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Question

บทความที่นำเสนอในวันนี้มาจากเว็บไซต์ Imforza.com ที่ได้รวบรวมคำถาม 5 ข้อเพื่อให้นักธุรกิจได้ตอบก่อนจะตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์การทำการตลาดแบบออนไลน์ (Online Marketing Strategy) โดยคำถามเหล่านี้จะสามารถวัดผลกลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือยังควรได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

คำถามแรก: เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่นี้ทำให้ผู้ชมร้อง “ว้าว” ได้หรือไม่?

คำว่า “ว้าว” หมายถึง เว็บไซต์สามารถความประทับใจแรก (First Impression) ต่อผู้ชมเว็บไซต์ได้หรือไม่ โดยผลสำรวจระบุว่า ความประทับใจแรกของผู้ใช้งานเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3 วินาทีแรกหลังชมเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นนึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรออกแบบเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ ซึ่งไม่เพียงขึ้นอยู่กับการใช้สีและขนาดของตัวอักษรที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Friendly) ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้าง First Impression ต่อผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน โดยผลสำรวจพบว่า เมื่อผู้บริโภคพบกับเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือก็ยิ่งเป็นการสร้างทัศนคติด้านบวกที่มีต่อแบรนด์ ซึ่งส่งผลทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (67%) มีแนวโน้มในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น

คำถามที่ 2: เว็บไซต์สามารถค้นหาผ่านเสิร์ชเอนจิน?

ปัจจุบันเสิร์ชเอนจินกลายเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยผลการสำรวจพบว่ากว่า 82% ของผู้บริโภคหันมาเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับ Local Business บนเสิร์ชเอนจินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่เว็บไซต์สามารถเสิร์ชหาได้สะดวก รวดเร็ว และแสดงผลอยู่ในอันดับต้นๆของเสิร์ชเอนจินนั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น แต่หากกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ยังไม่มีการแสดงผลบนเสิร์ชเอนจินที่ดีพอ สิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้การทำ SEO มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ Content Marketing

คำถามที่ 3: เว็บไซต์มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักหรือไม่?

หากเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่นั้นยังไม่ได้รับความนิยมหรือที่รู้จักมากนัก สิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อจากนี้คือการมองหาโซเชียลมีเดียมาเป็นช่องทางในการทำการตลาด โดย 85% ของนักการตลาดระบุว่า โซเชียลมีเดียเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์ และอีก 69% ยังระบุว่าโซเชียลมีเดียยังช่วยเพิ่ม Traffic ได้อย่างมหาศาลเช่นกัน นอกจากนี้การนำเสนอโดยใช้เนื้อหา (Content Marketing) บนโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคให้อยากตาม (Follow) แบรนด์รวมไปถึงเกิดการแชร์หรือบอกต่อ ซึ่งทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางมากขึ้น

คำถามที่ 4: คุณมีการวิเคราะห์และเรียนรู้ถึงสถิติที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์หรือไม่?

สถิติที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนถึงผลตอบรับจากการทำการตลาดที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ซึ่งการเรียนรู้ถึงสถิติเหล่านี้จะช่วยให้รู้ถึงปัญหาและจุดบกพร่องซึ่งนำไปสู่หนทางในการแก้ไขได้ในอนาคต แต่ถ้าหากในการทำการตลาดยังขาดการวิเคราะห์และความเข้าใจถึงสถิติเหล่านี้ สามารถเรียนรู้ได้จากผลการวิเคราะห์ของบริษัทชั้นนำ 1,000 บริษัทที่ถูกจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune (Fortune 1,000 company) เพื่อใช้กรณีศึกษาได้เช่นกัน

คำถามที่ 5: คุณต้องการคำแนะนำหรือผู้ช่วยในการทำการตลาดแบบตัวต่อตัวหรือไม่?

ผู้ช่วยแบบตัวต่อตัวที่ว่านี้หมายถึง บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี ซึ่งหากคุณยังการคำแนะนำแบบจากบริษัทเหล่านี้ก็แสดงว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากกลยุทธ์ในการทำการตลาดที่ใช้อยู่นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพหรือมีผลตอบรับที่ดีพอ ซึ่งหากได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำการตลาดให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันพบว่า 50% ของนักการตลาดเริ่มหันมาใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อขอคำแนะนำในการทำการตลาดเพิ่มมากขึ้น

5-questions-to-ask-yourself-to-optimize-your-online-strategy_519392025270e

ที่มา: Visual.ly

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

One thought on “5 คำถามควรตอบให้ได้ ก่อนกำหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.