จะทำ Content Marketing ควรรู้อะไรบ้าง?

by | May 3, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Content1

ตามไปดู Infographic ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของ Content Marketing ในหลายแง่มุม โดยเฉพาะความเข้าใจผิดที่ทำให้นักการตลาดจำนวนไม่น้อยไขว้เขวไป

Content Marketing คือการทำการตลาดโดยใช้เนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย การตลาดลักษณะนี้ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาตลอดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เว็บไซต์ Edgemediaconsulting.com ได้ทำการรวบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำ Content Marketing โดยระบุว่าช่องทาง (สื่อ) ที่ได้รับความนิยมและถูกใช้เพื่อเป็นช่องทางในการทำ Content Marketing มากที่สุดในปัจจุบัน คือ โซเชียลมีเดีย (84%) รองลงมาเป็น E-Newsletter (78%) วีดีโอ (70%) บทความ/ Blog Post (69%) รูปภาพ/ อินโฟกราฟฟิก (33%) และ Audio/ Podcast (26%)

สิ่งสำคัญของเนื้อหาที่ใช้ในการทำ Content Marketing คือจะต้องมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่น นำเสนอได้อย่างตรงจุด และเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสามารถนำไปแชร์ต่อได้ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ไม่เพียงแค่เพิ่มความน่าสนใจและคุณค่าของเนื้อหาที่นำเสนอให้มากขึ้นแล้วเท่านั้น ยังช่วยสร้างแรงจุงใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค รวมไปถึงยังเพิ่มความนิยมและทัศนคติด้านบวกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ Content Marketing ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้าง Traffic บนเว็บไซต์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคผ่านการนำเสนอเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่าน Facebook ได้มากถึง 67% และ Twitter 53% อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมให้การทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

และเมื่อลองเปรียบการทำการตลาดแบบ Content Marketing กับการทำโฆษณาในรูปแบบทั่วไปแล้วพบว่า Content Marketing ยังมีข้อได้เปรียบมากกว่าทำการโฆษณาทั่วไปอยู่หลายด้านไม่ว่าจะเป็น การเพิ่ม lead ได้สูงถึง 3 เท่าต่อการลงทุน 1 เหรียญสหรัฐ การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และเป็นการลงทุนที่ประหยัดและคุ้มค่ากว่า ในขณะที่การทำโฆษณาในรูปแบบทั่วไปดูเหมือนว่ายังสามารถเพิ่ม lead ได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

what-you-should-know-about-content-marketing_517e4a89245cf
ที่มา: Visual.ly

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

6 thoughts on “จะทำ Content Marketing ควรรู้อะไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.