DAAT เผยข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิตอล ปี 2556

by | May 28, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

DAAT-logo

วันนี้กองบรรณาธิการ thumbsup ไปร่วมงานแถลงข่าว “ข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิตอล ปี 2556” ของสมาคม Digital Advertising Association (Thailand) หรือ DAAT เลยเอาตัวเลขมาฝาก thumbsupers ครับ (*ในข่าวนี้จะใช้คำว่าดิจิทัล และดิจิตอล ปนกัน เนื่องจากคำว่าดิจิทัลเป็นคำเฉพาะของทางสมาคมฯ ส่วนคำว่า ดิจิตอลเป็นแนวทางการเขียนของ thumbsup)


รายงานล่าสุดจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิตอลในทุกประเภท โดยในปี 2555 มีการเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลรวม 2,783 ล้านบาท เติบโตขึ้น 38.84% จากปีก่อนหน้า และได้คาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2556 ที่ 3,733 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบันเท่ากับ 34.12% ทั้งนี้สัดส่วนของเงินโฆษณา ในปี 2555 ยังคงอยู่ที่ 2.34% เทียบกับงบโฆษณาโดยรวมทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ภายในปี 2556 นี้

สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาดิจิตอลมากที่สุดในปี 2555 คือ

– อุตสาหกรรมการสื่อสารที่มียอดเงินโฆษณาดิจิตอลถึง 415 ล้านบาท
– อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใช้เม็ดเงินไป 200 ล้านบาท และ 198 ล้านบาทตามลำดับ
– อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์(ภาพ/เสียง) 18.72%
– อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 12.21%
– อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 11.66%

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมฯ ได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่อุตสาหกรรมดังกล่าวมียอดเงินโฆษณาในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากผู้บริโภคต้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ของสินค้าเอง การสืบค้นหาข้อมูล หรือการอ่านความเห็นของผู้บริโภคอื่นๆ ที่เคยใช้สินค้าผ่านทางบล็อก รีวิว หรือเว็บไซต์กระดานข่าวต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่จัดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต

ทางสมาคมฯ ยังได้คาดการณ์อุตสาหกรรมที่จะเติบโตสูงสุดในปี 2556 ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ กับมูลค่าการเติบโตที่ 78 ล้านบาท 64 ล้านบาทและ 54 ล้านบาทตามลำดับ นายอมเรศ ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการสมาคมฯ กล่าวว่า การคาดการณ์การเติบโตดังกล่าวเป็นไปตามการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม และการแข่งขันที่สูงในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าดังกล่าว มีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จึงน่าจะทำให้เม็ดเงินโฆษณาในหมวดดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูงเป็นพิเศษ

นางสาวพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ เลขาธิการสมาคมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในแต่ละประเภท พบว่าในปี 2554-2556 โฆษณาดิจิทัลประเภทเสิร์ช (Search) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนประเภทโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 11.28% ในปี 2554 เป็น 14.71% ในปี 2555 และคาดว่าจะเท่ากับ 16.22% ในปี 2556 เช่นเดียวกับการโฆษณาผ่านสื่อสังคม (Social Media) ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 6.58% ในปี 2554 เป็น 10.33% ในปี 2555 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 12.86% ในปี 2556 นี้ โดยโฆษณาดิจิทัลประเภทดิสเพลย์ (Display) มีสัดส่วนลดลงจาก 55.61% ในปี 2554 เป็น 48.07% ในปี 2555 และคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 45.87% ในปี 2556

ดูสไลด์ได้ด้านล่างนี้เลยนะครับ

เกี่ยวกับสมาคมฯ
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัล, และสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาชีพของการโฆษณาดิจิทัล ปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ รวม 22 บริษัท
สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นG ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเว็บไซต์ของสมาคม www.daat.in.th, เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/daat.digital

Tags

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

17 thoughts on “DAAT เผยข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิตอล ปี 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.