4 สินค้ายอดฮิตที่ชาวอเมริกันนิยมซื้อผ่านอุปกรณ์พกพา

by | June 1, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

mobileCommerce

ทราบกันหรือเปล่าว่าสินค้าที่ชาวอเมริกันนิยมซื้อผ่านอุปกรณ์พกพาทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือตั๋วภาพยนตร์ ซึ่งรวมถึงบัตรร่วมงานอีเวนท์และการจองตั๋วที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง โดยคิดเป็น 17% ของการซื้อขายบนโมบายคอมเมิร์ซอเมริกัน

ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก โดยอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้นอกจากจะกลายเป็นช่องทางในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคใหม่แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) ด้วยเช่นกัน

ผลจากการรวบรวมข้อมูลจาก 3 เว็บไซต์ ได้แก่ Performinsider.com, Emarketer.com และ Onbile.com พบว่าในปีนี้ (2013) ยอดขายสินค้าผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ (M-Commerce) ของสหรัฐฯ มีสัดส่วนอยู่ที่ 15% ของยอดการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2012 ราว 11% และในอนาคตมีการประเมินว่ายอดการซื้อสินค้าผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 25% ในปี 2017

กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมการซื้อสินค้าผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ในสหรัฐฯพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีสัดส่วนอยู่ที่ 45% ต่อเพศหญิง 34% นอกจากนี้ในกลุ่มนักช็อปเพศชายยังมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการมากถึง 26% ในขณะที่เพศหญิงกลับมีการแสดงความคิดเห็นเพียงแค่ 16% เท่านั้น

สินค้าที่ได้รับความนิยมในการซื้อผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่สูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ การจองตั๋วหนัง งานอีเว้นท์ และตั๋วเดินทาง (17%) รองลงมาเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า (16%) อาหารเครื่องดื่ม (15%) และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (11%)

และเมื่อลองแบ่งตามประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์พบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

จากผลสำรวจพบในปีนี้ (2013) จำนวนผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในแต่ละช่องทางมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาเป็นอันดับ 1 (79.4 ล้านคน) รองลงมาเป็นการซื้อสินค้าผ่านทางแท็บเล็ต (70.6 ล้านคน) และทางสมาร์ทโฟน (52.3 ล้านคน)

ส่วนในปี 2014 มีการประเมินว่า สัดส่วนของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของในแต่ละช่องทางจะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ช่องทางละ 10-20 ล้านคน โดยการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือก็ยังคงช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งมีจำนวนอยู่ที่ 98.9 ล้านคน ตามมาด้วยการซื้อสินค้าผ่านทางแท็บเล็ต 82.2 ล้านคน และการซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน 63.4 ล้านคน

mobiletrends_51a33b25ee396

ที่มา: Visual.ly

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

6 thoughts on “4 สินค้ายอดฮิตที่ชาวอเมริกันนิยมซื้อผ่านอุปกรณ์พกพา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.