แกะรอยอาชีพบนโลกออนไลน์

by | June 17, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+


talking-people2
เคยสงสัยไหมว่า คนที่ทำงานด้านการตลาดแบบดิจิตอลนั้นจะต้องมีประวัติการทำงานแบบไหนมาก่อน ถึงจะทำงานบนโลกออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ แท้จริงแล้ว คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน SEM, SEO หรือ SMO เลยก็ได้ ยังมีตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายตำแหน่งที่ดึงความสามารถด้านต่างๆ มาใช้ บทความฉบับนี้ เราได้มีโอกาสพูดคุยถึงที่มาของอาชีพจากพนักงาน 3 ท่าน ของบริษัท ซินดาคาสท จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทฯ เอเจนซี่ที่ทำการตลาดแบบดิจิตอลในปัจจุบัน เรามาดูกันว่า พนักงานทั้ง 3 ท่านนี้ จะมีความเชี่ยวชาญและรูปแบบในการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร

คุณเต็มศิริ สุจริตฉันท์ – Country Manager (Thailand)

Sweet
จากประสบการณ์ด้านการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ที่ยาวนาน ทำให้คุณเต็มศิริ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ไม่ยาก เป็นที่พึงพอใจในความสำเร็จของหลายโครงการที่เธอรับผิดชอบ ปัจจุบันคุณเต็มศิริได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนงานฝ่ายขายทั้งหมดของประเทศไทย และนำทีมเปิดตลาดสำหรับฐานลูกค้าในธุรกิจใหม่ๆ อีกทั้งยังดูแลในส่วนของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจให้กับการตลาดในประเทศไทยอีกด้วย

คำถาม : ทำไมคุณถึงตัดสินใจร่วมงานกับบริษัทออนไลน์เอเจนซี่
คำตอบ : ที่ตัดสินใจเข้าร่วมทำงานในบริษัทออนไลน์เอเจนซี่ เพราะดิฉันอยากทำงานที่ต้องใช้แนวความคิดใหม่ๆ ที่ต่างออกไปจากงานโฆษณาแบบเดิมๆ ที่จะมุ่งเน้นแต่การสร้างแบรนด์ หรือยี่ห้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักเท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้าม การทำการตลาดแบบดิจิตอลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด หรือที่เราเรียกว่า การทำ optimization และ campaign management ซึ่งสามารถวัดผลทางการตลาดได้จริง สามารถช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนการโฆษณา (ROIs) และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำการตลาดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการตลาดแบบดิจิตอลไม่ได้ครอบคลุมแค่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ดิฉันจึงได้มีโอกาสร่วมงานกันผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมแนวความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ

คำถาม : คุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อบริษัทฯ ออนไลน์เอเจนซี่
คำตอบ : ต้องบอกว่าตื่นเต้นมาก เนื่องจากเรามาจากงานโฆษณาแบบดั้งเดิม พอเริ่มมาจับการตลาดแบบดิจิตอล ก็เหมือนต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ เพราะไม่ใช่แค่การทำโฆษณาทั่วๆ ไป แต่งานทุกชิ้นจะต้องสามารถตรวจสอบวัดผลได้ และเก็บสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์หาปัจจัยทางการตลาดได้อีกด้วย นอกจากนี้ พนักงานทุกท่านมีความเป็นมืออาชีพในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ มีความเป็นกันเองและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คำถาม : ช่วยยกตัวอย่างการทำงานของบริษัทฯออนไลน์เอเจนซี่
คำตอบ : คิดว่าบริษัทฯออนไลน์เอเจนซี่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอยู่เสมอ เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก เพราะฉะนั้น การวางแผนทางการตลาดของเราไม่ได้มีแค่แบบเดียวแล้วจบ เรามักจะคิดหลายๆ แนวทางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดให้ทันกับยุคปัจจุบันอยู่เสมอ

คำถาม : ความเป็นมืออาชีพอย่างไรที่คุณคิดว่าทำให้บริษัทฯออนไลน์เอเจนซี่นั้นประสบความสำเร็จ
คำตอบ : เนื่องจากการตลาดแบบดิจิตอลในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นความเป็นมืออาชีพในที่นี้ อาจจะต้องรวมถึงความเด็ดเดี่ยว, เปิดกว้างพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ, ศึกษาหาความรู้ในด้านการตลาดแบบดิจิตอลมาบ้าง และที่สำคัญ จะต้องมีใจรักในการตลาดแบบดิจิตอล เพื่อเป็นแรงผลักดันในการงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป

คุณชัยพร ภัทรวารีกุล – Digital Marketing Specialist

Boyd
คุณชัยพรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงผลและระบบสืบค้นข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์เว็บไซด์ เขาไม่เพียงได้การรับรองความเป็นมืออาชีพจากกูเกิลเท่านั้น ( Google Adwords Qualified) แต่ยังมีประสบการณ์มากกว่า 6 ปีในการทำสื่อโฆษณาแบบดิจิตอล และวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าให้กับอุตสาหกรรมไอทีและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

คำถาม : ทำไมคุณถึงตัดสินใจร่วมงานกับบริษัทออนไลน์เอเจนซี่
คำตอบ : เหตุผลหลักคือความเป็นเอเจนซี่แบบดิจิตอลที่สามารถวัดผลได้จริง ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบนี้ ซึ่งเราจะต้องพยายามทำให้ผลทางการตลาดบรรลุตามเป้าหมายของลูกค้าที่วางไว้ อีกทั้งความหลากหลายของลูกค้าในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ที่มีเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ที่ต่างกันไป

คำถาม : ช่วยแชร์ประสบการณ์ในทำงานกับบริษัทฯออนไลน์เอเจนซี่
คำตอบ : ถือเป็นบริษัทฯที่มีรูปแบบการทำงานอย่างอิสระ มีเครื่องมือ, อุปกรณ์ และซอฟแวร์ต่างๆที่จะช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการทำงาน ทำให้สามารถลงรายละเอียดในการทำ optimizing ได้มากขึ้น

คำถาม : ช่วยอธิบายวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯออนไลน์เอเจนซี่
คำตอบ : เป็นองค์กรที่รวมหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ส่งเสริมความคิดที่อิสระ มีการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานทุกท่านจะมีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นที่ต่างกันในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ ปลูกฝังให้พนักงานคิดนอกกรอบ หาแนวความคิดใหม่ๆ และกล้าที่จะตัดสินใจ

คำถาม : ความเป็นมืออาชีพอย่างไรที่คุณคิดว่าทำให้บริษัทฯออนไลน์เอเจนซี่นั้นประสบความสำเร็จ
คำตอบ : อาจจะเป็นเรื่องของการมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น กล้าตัดสินใจ และมีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ได้อยู่ตลอดเวลา

คุณชนัญชิดา ศูนย์ศร – Graphic Designer

priow
คุณชนัญชิดาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และการทำกราฟิก  5 ปีที่ผ่านมา เธอได้รวบรวมประสบการณ์มากมายในการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียจากการออกแบบเว็บไซด์ งานนำเสนอในรูปแบบวิดีโอ และการออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ

คำถาม : ทำไมคุณถึงตัดสินใจร่วมงานกับบริษัทออนไลน์เอเจนซี่
คำตอบ : โดยส่วนตัวสนใจด้านสื่อออนไลน์และงานออกแบบอยู่แล้ว เพราะคิดว่างานโฆษณาบนสื่อออนไลน์มีอิทธิพลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสมัยนี้ ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับการตลาดแบบดิจิตอลทั้งสิ้น  อีกทั้งการที่ได้ทำงานในระดับภูมิภาคจะช่วยเปิดโอกาสในการแชร์ความคิดและผลงานการออกแบบ ซึ่งอาจจะสามารถดึงทักษะการออกแบบของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่

คำถาม : คุณคิดว่างานในบริษัทฯออนไลน์เอเจนซี่เป็นอย่างไร
คำตอบ : เป็นงานที่น่าสนใจงานหนึ่ง ได้มีโอกาสออกแบบงานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซด์, แบนเนอร์, Social Media Items, eDMs. Infographics, interactive banners, และอื่นอีกมากมาย มีความท้าทายจากลูกค้าที่แตกต่างกันในภูมิภาค แต่เมื่อมีทีมและความร่วมมือที่ดี ก็สามารถทำงานที่ยากให้ประสบความสำเร็จได้

คำถาม : ช่วยอธิบายวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯออนไลน์เอเจนซี่
คำตอบ : มีการทำงานแบบมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนความสมดุลระหว่างการทำงานและเวลาส่วนตัว หรือ work-life balance ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คำถาม : ความเป็นมืออาชีพอย่างไรที่คุณคิดว่าทำให้บริษัทฯออนไลน์เอเจนซี่นั้นประสบความสำเร็จ
คำตอบ : คิดว่าความทุ่มเท, รับผิดชอบต่อหน้าที่และการมีทักษะการบริหารเวลาที่ดี น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ การใส่ใจในรายละเอียดหรือการพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันโลกดิจิตอล ก็มีความสำคัญเช่นกัน

บทความนี้เป็น Advertorial บริษัท Syndacast

 

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

113 thoughts on “แกะรอยอาชีพบนโลกออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.