ล้วงลึกผู้ประกอบการ B2B ในการทำ Content Marketing (Infographic)

by | July 5, 2013
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

cats

บทความที่นำเสนอในวันนี้มาจากเว็บไซต์ Circle-research.com ที่ได้ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการทำ Content Marketing

ผลการสำรวจระบุว่า เดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการแบบ B2B (Business to Business) เริ่มให้ความสนใจกับการทำ Content Marketing เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแค่เพียงช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ (2013) มีการลงทุนไปแล้วคิดเป็นสัดส่วนถึง 28% ของงบประมาณที่ใช้ในการทำการตลาดทั้งหมด รวมถึงยังใช้เวลาในการทำ Content Marketing โดยเฉพาะมากถึง 37%

เป้าหมายหลักของกลุ่ม B2B ที่เลือกใช้ Content Marketing ในการทำการตลาด คือ ต้องการสร้างจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) รวมถึงต้องการกระตุ้นการรับรู้และความสนใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Demand Generation) และต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น (Audience Engagement)

โดยรูปแบบที่ใช้ในการทำ Content Marketing ที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้งานมากที่สุด คือ Press Release, Blog และ Case Study ในขณะที่รูปแบบในการนำเสนอ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการ B2B มองว่ามีประสิทธิพภาพสูงสุด ได้แก่ Case Study, เอกสารกึ่งวิชาการ (White Paper) และวิดีโอ

และเมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ก็พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกว่า 43% เห็นว่าการทำการตลาดโดยใช้เนื้อหาในการนำเสนอนี้มีความจำเป็นอย่างมากและขาดไม่ได้ รวมถึงอีก 42% ก็เห็นตรงกันว่าการทำ Content Marketing มีส่วนสำคัญที่ช่วยในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการกระตุ้นยอดขายสินค้าให้เพิ่มสูงขึ้น

ในขณะที่บางส่วนซึ่งมีเพียง 1% ของผู้ประกอบการ B2B ทั้งหมดเท่านั้น ที่กลับมองว่าการทำ Content Marketing ไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ไร้สาระ รวมถึงบางส่วนอีก 15% ที่มองว่าการทำ Content Marketing ไม่มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายเลย

จากข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแงุ่มุมบางส่วนที่สะท้อนเกี่ยวกับการทำ Content Marketing เฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เท่านั้น ส่วนแง่มุมของผู้ประกอบการรายอื่นๆ จะมีความคิดเห็นอย่างไร เราจะมีมาให้ติดตามกันโอกาสหน้าครับ

the-state-of-b2b-content-marketing_51c8267d4ef99

ที่มา: B2B Marketing

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

3 thoughts on “ล้วงลึกผู้ประกอบการ B2B ในการทำ Content Marketing (Infographic)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.