พบจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเพิ่มสูงถึง 528.1% ภายในระยะเวลา 13 ปี (Infographic)

by | July 18, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

cats

สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังคงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกโดยไม่มีทีท่าว่ากระแสจะลดลงแม้แต่น้อย ซึ่งในวันนี้มีบทความเกี่ยวกับสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ Bixamedia.com ที่ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนใช้งานอินเทอร์เน็ตคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 32.7% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2000 ถึง 528.1% โดยผลการสำรวจพบว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่มีการทำสำรวจ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 79.5% รองลงมาเป็นสหรัฐฯ 78.1%, บราซิล 45.6%, จีน 40.1% และอันดับสุดท้ายคือ อินเดีย 11.4%

รูปแบบในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันพบว่า เริ่มมีความหลากหลายและแตกต่างเพิ่มมากขึ้นจากในสมัยก่อน ที่ส่วนใหญ่มักเป็นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเท่านั้น โดยอุปกรณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ แล็ปท็อป, โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต และโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐฯพบว่า มีจำนวนผู้ใช้งานที่มีแล็ปท็อปเป็นของตัวเองคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 75% ส่วนโทรศัพท์มือถือมีสัดส่วนในการครอบครองรองลงมาอยู่ที่ 53% และแท็บเล็ต 31%

กิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้ใช้งานเล็ปท็อป ได้แก่ การใช้งาน E-mail ซึ่งมีสัดส่วนการใช้งานสูงถึง 92% ในขณะที่ช่องทางอื่นอย่าง โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต กลับนิยมใช้งาน Search Engine สูงสุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งการใช้งานเสิร์ชเอนจินบนโทรศัพท์มือถือที่สัดส่วนอยู่ที่ 91% และแท็บเล็ต 88% โดยเสิร์ชเอนจินที่ได้รับความนิยมและครองส่วนแบ่งตลาดมาเป็นอันดับที่ 1 คือ Google ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอยู่ที่ 67% รองลงมาเป็น Bing 16.5% และ Yahoo 12.1%

และนอกจากกิจกรรมที่นำเสนอไปแล้วนี้ “การซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์” และ “การใช้งานโซเชียลมีเดีย” ก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานี้ด้วยเช่นกัน โดยการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2015 ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2010 ถึงกว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนการใช้งานโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน นอกจากจะถูกใช้งานเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังถูกใช้เป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มีการใช้งานโซเชียลมีเดียคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 43%

 

how-people-use-the-internet_51deef9eea4c0

ที่มา: Bixa Media

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.