รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 2556 ออกแล้ว

by | July 3, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

etda

วันนี้มีผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 ปล่อยออกมาจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือชื่อย่อที่เขาเรียกกันว่า “สพธอ.” ครับ


วันนี้ทางสพธอ. จัดงานแถลงข่าวเปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2556 ขึ้นมา ในรายงานของเดลินิวส์เผยว่าที่ สพธอ. จัดทำขึ้นมาก็เนื่องจากสมัยนี้มีการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น และนโยบายรัฐบาลที่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ จึงนำมาเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 โดย สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสพธอ. เผยว่า สำหรับผลสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงเกือบเท่าตัว

นอกจากนี้พบว่า ประชาชนในพื้นที่นอกเขตเทศบาลมีความพึงพอใจบริการ Free WiFi 50% โดยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน และแท็บเลต 55 % ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนิยมใช้งานโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook กว่า 90% โดยส่วนใหญ่จะใช้งานซื้อสินค้าและบริการ แบ่งเป็นผู้ชายซื้อ อุปกรณ์ไอที ส่วนผู้หญิงซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสำอาง

สำหรับผลการสำรวจในครั้งนี้ ดำเนินการตั้งแต่เดือนเม.ย.-พ.ค.56 ซึ่งสพธอ.จะสำรวจในทุกๆปี เพื่อนำผลสำรวจที่ได้ไปเป็นนโยบายส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และประยุกต์วางแผนนโยบายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ใครอยากใช้ประโยชน์อะไรจาก รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 และ PowerPoint ที่แชร์ในงาน ก็ดาวน์โหลดกันได้เลย

ที่มา: ETDA via marketingoops

An Internet believer. Live and breathe digital around Southeast Asia more than a decade. Currently, I am running a Digital PR & Content Agency named 'Moonshot' in Bangkok, Thailand.

2 thoughts on “รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 2556 ออกแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.